Viotta Law - Martijn Kesler

Afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht (LLB) en de Universiteit van
Amsterdam (LLM) en JiaoTong University in Shanghai waar hij zich specialiseerde in Chinees ondernemingsrecht en Chinees vennootschapsrecht.

Martijn begon zijn carrière/loopbaan bij Philips Consumer Lifestyle als juridisch adviseur. Hij begon als advocaat bij een Amsterdams kantoor en werd in 2014 toegelaten tot de Nederlandse Orde. Op 1 april 2020 is Martijn in dienst getreden bij VIOTTA Advocaten. Hij is gespecialiseerd in procesvoering, in het bijzonder corporate litigation en de tenuitvoerlegging van vorderingen, vonnissen en arbitrale vonnissen.

Expertise.

Gespecialiseerd in ondernemingsrecht en commerciële geschillenbeslechting. Ervaren in het Nederlandse ondernemingsrecht, het adviseren over vennootschapsrechtelijke kwesties, vennootschapsrechtelijke geschillen en het
adviseren van startende ondernemingen. Martijn heeft ervaring opgedaan in fusies en overnames, de handelsrechtpraktijk en corporate litigation zoals aandeelhoudersgeschillen, insolventiezaken en bestuurdersaansprakelijkheidsclaims.

Martijn Kesler.

Recente zaken.

Martijn Kesler.

Artikelen.

19 / 09 / 2022

Aansprakelijkheid bestuurder in geval van verhaalsfrustratie

Op welke momenten kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gehouden voor schulden van een onderneming? In bepaalde gevallen kan een bestuurder wél persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, zoals bijvoorbeeld in het geval van verhaalsfrustratie.

BEKIJK ARTIKEL
15 / 09 / 2022

De cruciale rol van een onafhankelijke deskundige bij een geschil over een IT-project

Een professionaliseringsslag voor een onderneming om haar IT-omgeving (opnieuw) in te richten is soms cruciaal. Verschillende factoren kunnen leiden tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Ingeval een dergelijk geschil voor de rechter komt zal deze zich genoodzaakt zien een onafhankelijke deskundige in te schakelen en kan een cruciale rol spelen in de procedure

BEKIJK ARTIKEL
12 / 09 / 2022

Het moment dat het opzeggen van de bankrekening door een bank onrechtmatig is

Banken hebben tegenover hun klanten een zorgplicht. Bij het opzeggen van een kredietrelatie vergeet de bank nogal eens de bancaire zorgplicht hoog te houden. In onderhavige kwestie fluit de voorzieningenrechter de Rabobank terug. Ook diende de Rabobank de kosten van de benadeelde te vergoeden. Advocaat ondernemingsrecht Martijn Kesler legt uit. 

BEKIJK ARTIKEL
12 / 09 / 2022

Miljardenclaim tegen Philips in slaapapneuaffaire

De Vereniging voor Effectenbezitters (VEB) dreigt om naar de Ondernemingskamer te stappen om een onderzoek te starten naar het beleid binnen Philips. Daarnaast claimt VEB een schade van EUR 16 miljard als gevolg van non-conforme apneuapparaten die Philips leverde.

BEKIJK ARTIKEL
31 / 08 / 2022

Tokenization: het omzetten van activa in digitale tokens

Tokenization biedt zo de mogelijkheid om activa of rechten niet meer fysiek van hand over te dragen, maar digitaal te leveren via blockchaintechnologie. De crypto financiering advocaten van VIOTTA leggen de mogelijkheden rondom tokens als volgt uit.

BEKIJK ARTIKEL
16 / 08 / 2022

Tokens en het Nederlandse recht

Toepassing van de blockchain technologie roept naar Nederlands recht verschillende vragen op. Wat zijn tokens? Zijn tokens geld? Als tokens geen geld zijn, worden deze tokens dan beschouwd als goederen?

BEKIJK ARTIKEL
01 / 07 / 2022

Voorkom een slepend IT-project. Een gewaarschuwd opdrachtgever telt voor twee

Helaas mislukken IT-projecten in de praktijk regelmatig. Voorkom een slepend IT-project. Advocaat Martijn Kesler legt uit aan de hand van een procedure bij het hof van amsterdam.

BEKIJK ARTIKEL
14 / 06 / 2022

De nieuwe Corporate Governance Code

De Monitoring Commissie heeft in februari 2022 een consultatiedocument gepubliceerd waarin voorstellen worden gedaan om de Corporate Governance Code te actualiseren. Lees alles over de wijzigingen.

BEKIJK ARTIKEL
09 / 06 / 2022

Torenhoge kosten bij een ERP project? U bent niet de enige

Het komt vaak voor dat een bedrijf op zoek gaat naar een ERP systeem om bedrijfsprocessen digitaal in kaart te brengen. Tijdens deze zoektocht belooft een IT ontwikkelaar deze software voor een redelijke prijs te kunnen bouwen en te implementeren. Al snel wordt deze prijs overschreden, maar lijkt er ook geen weg meer terug. Het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden bepaalde in een gelijke zaak dat de ondernemer al zijn schade vergoed kreeg.

BEKIJK ARTIKEL
02 / 05 / 2022

Een overnamegeschil: onjuist geïnformeerd of te enthousiast gecontracteerd?

In sommige gevallen kent een overname een vervelende nasleep. Zo ook bij de overname van  130 Emté supermarkten (hierna: Food Retail) van Sligro Food Group (hierna: SFG) door Jumbo en Coop. Laatstgenoemden hadden hiertoe een joint venture, J&C Acquisition Holding B.V. (hierna: J&C), als koopvehikel (bidco) opgericht. J&C stelde dat SFG garanties uit de koopovereenkomst (de Share Purchase Agreement of SPA) had geschonden. Daarnaast zou SFG haar onjuist hebben geïnformeerd over de financiële situatie voorafgaand aan de verkoop. Als gevolg daarvan claimde J&C €83 miljoen schadevergoeding. In haar vonnis wees de Rechtbank Amsterdam de claim van J&C af. Advocaat ondernemingsrecht Martijn Kesler licht toe.

BEKIJK ARTIKEL