Viotta Law - Martijn Kesler

Afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht (LLB) en de Universiteit van
Amsterdam (LLM) en JiaoTong University in Shanghai waar hij zich specialiseerde in Chinees ondernemingsrecht en Chinees vennootschapsrecht.

Martijn begon zijn carrière/loopbaan bij Philips Consumer Lifestyle als juridisch adviseur. Hij begon als advocaat bij een Amsterdams kantoor en werd in 2014 toegelaten tot de Nederlandse Orde. Op 1 april 2020 is Martijn in dienst getreden bij VIOTTA Advocaten. Hij is gespecialiseerd in procesvoering, in het bijzonder corporate litigation en de tenuitvoerlegging van vorderingen, vonnissen en arbitrale vonnissen.

Expertise.

Gespecialiseerd in ondernemingsrecht en commerciële geschillenbeslechting. Ervaren in het Nederlandse ondernemingsrecht, het adviseren over vennootschapsrechtelijke kwesties, vennootschapsrechtelijke geschillen en het
adviseren van startende ondernemingen. Martijn heeft ervaring opgedaan in fusies en overnames, de handelsrechtpraktijk en corporate litigation zoals aandeelhoudersgeschillen, insolventiezaken en bestuurdersaansprakelijkheidsclaims.

Martijn Kesler.

Recente zaken.

Martijn Kesler.

Artikelen.

16 / 06 / 2022

Vrijwaringen in een overnameovereenkomst

Vrijwaringen zijn een belangrijk onderdeel bij de onderhandelingen over een bedrijfsovername en kunnen in bepaalde gevallen voorkomen dat een overname afketst. Koper en verkoper trachten door het inbouwen van garanties en vrijwaringen bepaalde risico’s te alloceren. Doordat partijen contractueel instemmen met een bepaalde risicoverdeling, wordt de overnameprijs hier niet door beïnvloed. 

BEKIJK ARTIKEL
14 / 06 / 2022

De nieuwe Corporate Governance Code

De Monitoring Commissie heeft in februari 2022 een consultatiedocument gepubliceerd waarin voorstellen worden gedaan om de Corporate Governance Code te actualiseren. Lees alles over de wijzigingen.

BEKIJK ARTIKEL
09 / 06 / 2022

Torenhoge kosten bij een ERP project? U bent niet de enige

Het komt vaak voor dat een bedrijf op zoek gaat naar een ERP systeem om bedrijfsprocessen digitaal in kaart te brengen. Tijdens deze zoektocht belooft een IT ontwikkelaar deze software voor een redelijke prijs te kunnen bouwen en te implementeren. Al snel wordt deze prijs overschreden, maar lijkt er ook geen weg meer terug. Het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden bepaalde in een gelijke zaak dat de ondernemer al zijn schade vergoed kreeg.

BEKIJK ARTIKEL
02 / 05 / 2022

Een overnamegeschil: onjuist geïnformeerd of te enthousiast gecontracteerd?

In sommige gevallen kent een overname een vervelende nasleep. Zo ook bij de overname van  130 Emté supermarkten (hierna: Food Retail) van Sligro Food Group (hierna: SFG) door Jumbo en Coop. Laatstgenoemden hadden hiertoe een joint venture, J&C Acquisition Holding B.V. (hierna: J&C), als koopvehikel (bidco) opgericht. J&C stelde dat SFG garanties uit de koopovereenkomst (de Share Purchase Agreement of SPA) had geschonden. Daarnaast zou SFG haar onjuist hebben geïnformeerd over de financiële situatie voorafgaand aan de verkoop. Als gevolg daarvan claimde J&C €83 miljoen schadevergoeding. In haar vonnis wees de Rechtbank Amsterdam de claim van J&C af. Advocaat ondernemingsrecht Martijn Kesler licht toe.

BEKIJK ARTIKEL
26 / 04 / 2022

WOB wordt WOO: van openbaren op verzoek naar een openbaarmakingsplicht

Heeft u een geschil en wilt u bewijs opvragen bij de wederpartij? Dan is het is het starten van een procedure op grond van artikel 843a Rv een mogelijkheid. In het geval u een geschil heeft met een overheidsinstantie, dan was de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) het equivalent daarvan. Maar dat gaat veranderen. Met ingang van 1 mei 2022 vervangen de Wet open overheid (WOO) en de Wijzigingswet Woo de Wob. Dit artikel beschrijft de Wob en de voornaamste wijzigingen die Woo teweegbrengt.

BEKIJK ARTIKEL
06 / 04 / 2022

Het dienen van twee heren: voor Sports Entertainment Group geen inkoppertje

In de media is al veel geschreven over de procedure die Stefan de Vrij aanspande tegen Sports Entertainment Group (SEG). De rechtbank Amsterdam heeft vandaag in haar vonnis geoordeeld dat Sports Entertainment Group schadeplichtig is jegens Stefan de Vrij en onterecht geld opstreek zonder Stefan de Vrij daarover te informeren. Advocaat ondernemingsrecht Martijn Kesler legt het vonnis uit. 

BEKIJK ARTIKEL
19 / 01 / 2022

Aandeelhouder Engie grijpt in bij haar dochteronderneming EV-Box

Het rommelt bij EV-Box. Waar EV-Box onlangs een IPO moest afblazen, blijkt Engie als grootaandeelhouder ook hard ingegrepen in het bestuur en de raad van commissarissen bij dochteronderneming EV-Box.

BEKIJK ARTIKEL
15 / 12 / 2021

Selectieve betalingen: wanneer leiden ze tot bestuurdersaansprakelijkheid

Ten aanzien van de bewijslast van betalingsonmacht van de vennootschap is het arrest Van Waning/Van der Vliet van belang. In dit arrest bepaalde de Hoge Raad dat ingeval er een vermoeden is van betalingsonwil, de bestuurder van een nalatige vennootschap aannemelijk moet maken dat er sprake is van betalingsonmacht bij de vennootschap.

BEKIJK ARTIKEL
15 / 12 / 2021

Bedoeling van partijen leidend bij uitleg van bepaling in de aandeelhoudersovereenkomst

De verplichtingen die een franchisenemer en een franchisegever tegenover elkaar hebben kunnen in vorm van verschillen.

BEKIJK ARTIKEL
08 / 12 / 2021

Franchisegevers let op: dit is de manier om procedures te voorkomen

De verplichtingen die een franchisenemer en een franchisegever tegenover elkaar hebben kunnen in vorm van verschillen.

BEKIJK ARTIKEL