Viotta Law - Tom de Waard

Tom de Waard is sinds 1971 werkzaam in de advocatuur. Na 29 jaar de
ondernemingsrechtelijke praktijk te hebben uitgeoefend bij het kantoor Stibbe, waarvan 5 jaar in New York, maakte hij in 2000 de overstap naar Clifford Chance.

Van 1993-1995 was Tom Algemeen Deken van de Nederlandse orde van Advocaten. Tom was tot 2000 de voorzitter van het bestuur van het Amsterdamse kantoor van Stibbe. Van 2002-2005 was hij Managing Partner van Clifford Chance in Nederland en van 2005-2007 lid van het Global Management Committee als vertegenwoordiger van Continentaal-Europa. In 2011 startte Tom DeWaardSinke Advocaten gespecialiseerd in ondernemingsrecht, corporate litigation en arbitrages. Tom is vanaf 2018 als founding partner verbonden aan VIOTTA Advocaten.

Expertise.

Tom is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en arbitrage en vertegenwoordigt beursgenoteerde industriële ondernemingen, participatiemaatschappijen en financiële instellingen, technologie-, media-, telecom (TMT) en elektronicabedrijven bij fusies en overnames, tenderbiedingen en onderhandse transacties, openbare biedingen, kapitaalmarkttransacties, op technologie gebaseerde transacties, strategische partnerschappen en financieringstransacties, vaak in grensoverschrijdende situaties. Tom adviseert ook over bedrijfsoprichting, corporate governance, private en publieke financieringen.

Representatieve zaken in Fusies en overnames, joint ventures en private equity transacties:

*duidt op ervaring voorafgaand aan VIOTTA.

Nevenfuncties.

  • Tom is niet-uitvoerend bestuurder bij Xsens Holding B.V.

Tom is ook als arbiter verbonden aan het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), het Kuala Lumpur Regional Centre of Arbitration en het Singapore International
Arbitration Centre.

Vorige functies.

  • Tom was voorzitter van de Raad van Commissarissen van BE Semiconductor Industries N.V. (BESI) en lid van de Audit Committee en lid van de Remuneratie Commissie van BESI.
  • Tom was lid van de Raad van Commissarissen van STMicroelectronics N.V. (STM) en lid van de Audit Committee, Corporate Governance Committees en lid van de Remuneratie Commissie van STM.
  • Tom was lid van de Raad van Commissarissen van Nuon Energy N.V. en voorzitter van de Remuneratie Commissie van Nuon
  • Tom was lid van het Bestuur van Nexperia Holding B.V.
  • Tom was voorzitter van het Bestuur van de Stichting Administratiekantoor van
    aandelen Telegraaf Media Groep N.V.
  • Tom was voorzitter van de Raad van Commissarissen van Fortuna Entertainment Group N.V.

Tom de Waard.

Recente zaken.

Tom de Waard.

Artikelen.

05 / 04 / 2022

One-tier board of two-tier board: een uitleg van beide bestuursmodellen

Met de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen is er ook een wettelijke grondslag voor verenigingen en stichtingen voor het instellen van een one-tier of two-tier board.

BEKIJK ARTIKEL
05 / 01 / 2022

De verschillende fases van een SPAC

Om investeerders te overtuigen hun vermogen aan de SPAC toe te vertrouwen, is het belangrijk dat de sponsors (het management) een goede reputatie en een sterk profiel hebben en een duidelijke strategie uitdragen. De sponsors zullen na de IPO van de SPAC met het opgebrachte geld een business combination tot stand moeten brengen.

BEKIJK ARTIKEL