De belofte van decentralized finance (DeFi) is dat de wereld van financiën op de schop wordt gegooid met de creatie van open source en een transparant financieel ecosysteem via blockchain technologie. Dit creëert voor ondernemingen in Nederland nieuwe manieren om financiering op te halen – een bijzonder interessante ontwikkeling. De advocaten van VIOTTA helpen u en uw onderneming graag bij eventuele vragen die u heeft over de toepassing naar Nederlands recht van decentralized finance.

Wat is Decentralized Finance (DeFi)?

De betekenis van DeFi is dat het een overkoepelende term is die wordt gegeven aan applicaties die gebouwd zijn met blockchain technologie, en zich richt op: 

  1. het decentraliseren van financiële producten en 
  2. bieden nieuwe decentrale financiële mogelijkheden voor ondernemingen en individuen.

Bekijk hoe VIOTTA u kan helpen.

Neem contact op.

Decentralized finance toepassingen

De meeste DeFi producten draaien op het Blockchain netwerk van Ehtereum en maken voornamelijk gebruik van zogeheten ‘smart contracts’. Voorbeelden van DeFi toepassingen zijn: 

  • liquidity mining; 
  • leenplatformen; 
  • yield farming; 
  • governance tokens; 
  • decentrale handelsbeurzen (DEX); en 
  • stablecoins.

Het gemeenschappelijke kenmerk van decentralized finance is het op nieuwe manieren verkrijgen van financiering en kan bijvoorbeeld aandelen vervangen door geen aandelen maar tokens uit te geven waar bepaalde (aandeelhouders) zeggenschap aan verbonden is. Dit wordt hieronder nader uitgelegd.

Weerspiegeling in kantoorgebouw

DeFi: Asset Tokenization

Asset tokenization is het proces waarbij een uitgever digitale tokens creëert op een gedistribueerd grootboek (distributed ledger) op basis van blockchain technologie. Hierbij worden rechten en/of aanspraken via blockchain toegekend aan de houders van de uitgegeven tokens. Deze tokens kunnen bijvoorbeeld worden uitgegeven via het Polygon netwerk.

DeFi: Security Token Offering (STO)

Een STO is een manier van financiering ophalen door middel van een voorverkoop van tokens die zijn gecreëerd op een blockchain. Deze tokens kunnen gebaseerd zijn op aandelen, obligaties, een aandeel in een beleggingsfonds, futurecontracten of swapcontracten.

DeFi: Initial Coin Offerings (ICO’s)

Initial Coin Offerings (ICO’s) zijn een manier voor ondernemingen – meestal startups – om de ontwikkeling van diensten te financieren. Door het gebruik van blockchaintechnologie geeft de aanbieder tijdens een ICO digitale tokens uit.

DeFi: smart contracts

Een smart contract is een code die een gebruiker op de Blockchain kan plaatsen. Een andere gebruiker kan deze code ‘bezoeken’. De code wordt dan uitgevoerd door nodes. De code is onveranderlijk op dezelfde wijze als data in een blockchain onveranderlijk zijn.

DeFi: Wat zijn Tokens?

Zogenaamde ‘native tokens’ zijn cryptocurrencies zoals Bitcoin of Ethereum die gebruik maken van de Blockchain technologie. Een token is een uniek element dat niet dubbel uitgegeven kan worden. Een token die niet is bedoeld om economische waarde te hebben maar alleen om de blockchain te laten functioneren noemt men ook wel een ‘utility token’.

DeFi: Decentrale Autonome Organisatie (DAO)

Een Decentralised application is een applicatie die ontstaat door twee of meer smart contracts te koppelen. Een Decentralised Autonomous Organisation (DAO) is een organisatie die geleid wordt door regels vastgelegd in smart contracts en kan bijvoorbeeld worden vergeleken met een aandeelhoudersvergadering. In plaats van iedere aandeelhouder, heeft iedere houder van token via de DAO een ‘stem’. 

Binnen de DAO zijn de regels en afspraken vastgelegd in smart contracts en de stakeholders van de organisatie hebben digitaal stemrecht. Dit wordt op de Blockchain opgeslagen. Alle stakeholders mogen stemmen over besluiten over nieuwe projecten, het aannemen van nieuw personeel en doelen van de organisatie. 

Voor een DAO is nodig dat de afspraken en regels van de organisatie programmeerbaar vast zijn te leggen in smart contracts, een uitgifte van tokens door middel van een ICO voor de stakeholders om de activiteiten en resulten te belonen en de uitgifte van tokens verbindt investeerders aan de DAO die digitaal stemrecht kunnen uitoefenen.

Voorbeelden van bekende DAO’s die het DAO principe gebruiken voor de governance van het DeFi protocol zijn Uniswap (UNI), Compound (COMP), Aave (AAVE) en DAO Maker (DAO).

Advies nodig over financiering voor uw onderneming op basis van decentralized finance? VIOTTA helpt u graag

Het creëren van een juridisch juiste brug tussen bezittingen en een distributed ledger technologie op de Blockchain vereist multidisciplinaire juridische advocaten met specialistische kennis van dit zeer snel ontwikkelende rechtsgebied. Indien u vragen heeft over decentralized finance (DeFi), aarzel niet en neem contact met ons op.

Viotta Law - Dirk de Waard

Dirk de Waard

Advocaat

Viotta Law - Martijn Kesler

Martijn Kesler

Advocaat

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

VIOTTA is een advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam gespecialiseerd in het adviseren op het gebied van ondernemingsrecht, fusies en overnames, contractenrecht en corporate & commercial geschillenbeslechting. Wij adviseren bij transacties en procederen in commerciële geschillen. VIOTTA geeft juridisch advies aan haar cliënten over Nederlandse ondernemingsrechtelijke aangelegenheden, zoals corporate governance, bestuursstructuren, bestuurstaken en -verplichtingen, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden. VIOTTA adviseert kopers, verkopers, management en andere belanghebbenden bij binnenlandse en grensoverschrijdende fusies en overnames (M&A).

Door VIOTTA.

Recente zaken.

Dit is waar we het beste in zijn.

Expertise.