MSV Tragos is de volgende studentenvereniging die aan de publieke schandpaal wordt genageld. Een dergelijke publicatie kan desatreuze gevolgen hebben. En als deze uitlatingen nou onjuist en ongefundeerd zijn? Dan is een smaad of lasterzaak om de onjuiste uitlatingen recht te trekken de enige resterende optie. Advocaat procesrecht Daan Holtus legt uit.

MSV Tragos

MSV Tragos is een studentenvereniging in Maastricht. Deze studentenvereniging wordt in belangrijke mate gevormd door disputen en commissies. Een cultuur met jaarclubs komt bij MSV Tragos minder voor.

Kantoren

Een ontgroening met desastreuze gevolgen

Tijdens de ontgroening van MSV Tragos, ook wel de KMT genoemd, heeft zich op de laatste avond een voorval voorgedaan. Volgens de berichtgeving werden studenten dicht bij elkaar gezet en werden zij verplicht om bier te drinken met knoflook en prei. Als gevolg van deze substantie moesten de studenten overgeven, maar omdat zij zo dicht op elkaar zaten gaven de studenten over elkaar heen. Ook werden de studenten bekogeld met bier.

Universiteit Maastricht legt forse sancties op

Na een melding heeft de universiteit ingegrepen door per direct de subsidies in te trekken en de vereniging voor onbepaalde tijd uit te sluiten van de introductieweek in de stad. De ontgroening en NKT (de na-ontgroening voor studenten die later aansluiten) is opgeschort. De website van MSV Tragos staat op zwart en zo ook de sociale media van MSV Tragos om zo de publicitaire schade te beperken.

Wat zijn de juridische mogelijkheden bij smaad of laster?

De beschuldigingen aan het adres van MSV Tragos staan nog niet vast. Publiekelijk wordt zij echter wel aan de schandpaal genageld. De vraag is wat bedrijven of organisaties in dit soort gevallen kunnen doen. Het antwoord: het opstarten van een civielrechtelijke procedure om rectificatie of verwijdering van de onrechtmatige uitlatingen te komen op grond van smaad of laster. Ondanks dat smaad en laster namelijk afkomstig zijn uit het strafrecht, begaat iemand die zich schuldig maakt aan smaad of laster ook een onrechtmatige daad. Onder omstandigheden is de dader gehouden worden de berokkende schade, die kan bestaan uit reputatieschade en omzetschade, te vergoeden.

Advies nodig bij een onterechte of onjuiste beschuldiging? VIOTTA helpt u graag

Het verschil tussen smaad of laster is een grijs gebied. Bij smaad gaat het om uitlatingen waarmee doelbewust wordt gepoogd een reputatie te beschadigen door iemands eer of goede naam aan te tasten. Denk hierbij aan het openbaar zwart maken van een persoon op het internet. Bij laster kan men denken aan beschuldigingen aan iemands adres, waarvan degene die de beschuldigingen uit weet of behoort te weten dat de beschuldigingen onjuist zijn.

Naast een rectificatie of verwijdering van het desbetreffende bericht kan ook schadevergoeding worden gevorderd. De benadeelde heeft immers op grond van het civiele recht ook recht op vergoeding van de schade. Het is echter van belang om in dit soort zaken direct en kordaat op te treden. Dit is van belang, omdat als men niet direct optreedt er op een bepaald moment geen spoedeisend belang meer kan zijn. De advocaten van VIOTTA hebben veel ervaring bij zaken over onrechtmatige publicatie en smaad en laster. Indien u meer informatie hierover wenst staan wij u graag te woord.

Viotta Law - Daan Holtus

Daan Holtus

Advocaat

Indien u een legal opinion naar Nederlands recht nodig heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze legal opinion expert Daan Holtus at daan.holtus@viottalaw.com

Door VIOTTA.

Recente zaken.