Als partijen arbitrage overeenkomen, dan kiezen zij voor een particuliere geschillenbeslechting. De normale (overheids)rechter is op dat moment niet meer bevoegd. In plaats van rechters, laten arbiters zich dan uit over een geschil. Is uw onderneming betrokken bij een arbitrageprocedure? VIOTTA denkt graag met u mee. Onze advocaten zijn gedreven en betrokken en kunnen bogen op jarenlange ervaring met tal van arbitrageprocedures.

Arbitrage: een beknopte uitleg 

Arbitrage kent veel gelijkenissen met een procedure bij een normale rechtbank. Toch zijn er ook verschillen. Bij arbitrage wordt het geschil niet beslecht door een gewone (overheids)rechter, maar door één of meer particuliere geschillenbeslechters. Dat kunnen bijvoorbeeld advocaten, accountants of oud-rechters zijn. Hun uitspraak is, net als een gewoon vonnis, bindend voor partijen. Bij arbitrage kunnen partijen doorgaans rekenen op specifieke deskundigheid van de arbiter(s). Bovendien zijn arbitrale vonnissen, in tegenstelling tot uitspraken van gewone rechters, in beginsel niet openbaar. En anders dan uitspraken van gewone rechters, is een arbitraal vonnis doorgaans eenvoudig internationaal ten uitvoer te leggen. Dat maakt arbitrage een aantrekkelijk instrument in internationale samenwerkingen. 

Bekijk hoe VIOTTA u kan helpen.

Neem contact op.

Toepasselijkheid van arbitrage

Arbitrage moeten partijen wel uitdrukkelijk overeenkomen (of overeengekomen zijn). Dat kan bijvoorbeeld via een overeenkomst of via algemene voorwaarden. De Nederlandse wet biedt verschillende mogelijkheden om ook weer onder een eenmaal overeengekomen arbitragebeding uit te komen.  

Verschillende arbitrages 

Over de hele wereld bestaan verschillende arbitrageinstituten met eigen arbitragereglementen. In Nederland kent men bijvoorbeeld het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) en de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA). In Londen is de London Court of International Arbitration (LCIA) gehuisvest en in Parijs het International Court of Arbitration (ICC). Laatstgenoemd arbitrageinstituut is het meest gebruikte arbitrageinstituut voor commerciële geschillen. 

Viotta Law - Mergers

VIOTTA staat u graag bij 

De procesrecht-advocaten van VIOTTA zijn niet alleen gespecialiseerd in het voeren van (nationale en internationale) arbitrageprocedures voor verschillende arbitrageinstituten (NAI, RvA, LCIA, ICC, UNCITRAL, ICSID). Ook worden zij met enige regelmaat als arbiter aangesteld in (nationale en internationale) commerciële geschillen. Die ervaring stelt ons in staat met uw zaak mee te denken op een manier zoals een arbiter naar de zaak kijkt.  En altijd met oog voor de kosten om te voorkomen dat u achteraf voor onplezierige verassingen komt te staan. Neem contact met ons op, we helpen u graag verder.

Viotta Law - Tom de Waard

Tom de Waard

Advocaat

Viotta Law - Martijn Kesler

Martijn Kesler

Advocaat

Viotta Law - Arnoud Fioole

Arnoud Fioole

Advocaat

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

VIOTTA is een advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam en gespecialiseerd in advisering op het gebied van ondernemingsrecht, fusies en overnames, contractenrecht en corporate & commercial geschillenbeslechting. Wij adviseren in transactiezaken.

Door VIOTTA.

Recente zaken.

Dit is waar we het beste in zijn.

Expertise.

Viotta Law - Corporate Law

Geschillenbeslechting

Is uw bedrijf verwikkeld in een geschil? Onze advocaten zijn vlijmscherp en kritisch.

Viotta Law - Litigation

Insolventie & herstructurering

De insolventieadvocaten van VIOTTA hebben jarenlange nationale en internationale ervaring bij verschillende advocatenkantoren.

Viotta Law - Capital Markets

Capital Markets

Onze juristen kunnen u begeleiden bij succesvolle aandelenkapitaalmarkttransacties.