Handelt een bestuurder van een vennootschap en veroorzaakt dit handelen schade? Dan kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld. Dat kan zowel een interne aansprakelijkheid betreffen (binnen de vennootschap) als een externe aansprakelijkheid (tegenover derden). Niet onbelangrijk: uit vaste rechtspraak blijkt dat bestuurders niet zomaar aansprakelijk kunnen worden gesteld

Voorwaarden voor bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder is pas aansprakelijk als hij ernstig verwijtbaar handelt. De lat voor bestuurdersaansprakelijkheid ligt hoog. Dat hangt samen met het feit dat van een bestuurder mag worden verwacht dat hij bepaalde risico’s neemt. Pas als een bestuurder onverantwoorde risico’s neemt (met schade als gevolg), kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld. 

Bekijk hoe VIOTTA u kan helpen.

Neem contact op.

Gronden voor bestuurdersaansprakelijkheid

Een interne aansprakelijkheid komt (anders dan in faillissementssituaties) nauwelijks voor. Wel moet een bestuurder beducht zijn voor de Ondernemingskamer, die onderzoekt of al dan niet sprake is van wanbeleid. Ook moet een bestuurder op letten als hij verplichtingen aangaat waarvan hij weet (of behoort te weten) dat de vennootschap deze niet kan na komen. Is de vennootschap bijvoorbeeld nagenoeg failliet en koopt een bestuurder desondanks goederen in, dan kan hij onder omstandigheden voor onbetaalde facturen aansprakelijk zijn.

Viotta Law - Mergers

VIOTTA ondersteunt u bij bestuurdersaansprakelijkheid

De procesrecht-advocaten van VIOTTA hebben ervaring op het gebied van (adviseren en procederen over) bestuurdersaansprakelijkheid. VIOTTA staat met regelmaat bestuurders en andere functionarissen bij in zowel nationale als internationale procedures. Vanwege onze specifieke deskundigheid en jarenlange ervaring, kennen wij het klappen van de zweep. 

Advies bij bestuurdersaansprakelijkheid? Schakel VIOTTA in

Dankzij deze expertise en ervaringen, zijn we goed in staat u bij te staan. En altijd met oog voor de kosten om te voorkomen dat u achteraf voor onplezierige verassingen komt te staan. Neem contact met ons op, we helpen u graag verder.

Viotta Law - Dirk de Waard

Dirk de Waard

Advocaat

Viotta Law - Tom de Waard

Tom de Waard

Advocaat

Rein Kronenberg

Advocaat

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

VIOTTA is een advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam en gespecialiseerd in advisering op het gebied van ondernemingsrecht, fusies en overnames, contractenrecht en corporate & commercial geschillenbeslechting. Wij adviseren in transactiezaken.

Door VIOTTA.

Recente zaken.

Dit is waar we het beste in zijn.

Expertise.

Viotta Law - Corporate Law

Geschillenbeslechting

Is uw bedrijf verwikkeld in een geschil? Onze advocaten zijn vlijmscherp en kritisch.

Viotta Law - Litigation

Insolventie & herstructurering

De insolventieadvocaten van VIOTTA hebben jarenlange nationale en internationale ervaring bij verschillende advocatenkantoren.

Viotta Law - Capital Markets

Capital Markets

Onze juristen kunnen u begeleiden bij succesvolle aandelenkapitaalmarkttransacties.