In 2019 hebben Nederlandse start-ups € 1,4 miljard aan durfkapitaal (venture capital) opgehaald; een verdubbeling in vergelijking met het jaar 2018. Mede vanwege de COVID-19 pandemie en de aanhoudende lage rente, hebben Nederlandse tech-startups alleen al bijna € 1,7 miljard aan venture capital opgehaald, € 300 miljoen meer dan in 2019.

De advocaten van VIOTTA hebben jarenlang ervaring opgedaan bij internationale kantoren en in het bedrijfsleven in Nederland en het buitenland op het gebied van fusies & overnames, joint ventures, private equity, financieringen en de daarbij horende vennootschappelijke aspecten. Naast het adviseren van gevestigde ondernemingen in binnen- en buitenland, richt VIOTTA zich op het adviseren van start-ups en investeerders in startende ondernemingen.

Financiering & start-up

Een start-up gaat niet zelden door verschillende financieringsrondes. Bij de start van de onderneming kan sprake zijn van een eigen investering of van geld van familieleden. De volgende stap is een investering van Angel Investors. Dat zijn individuele investeerders die verstand hebben van uw business. Daarop komen vaak banken, (pre-)Seed Funding partijen en venture capital investeringsmaatschappijen in beeld. Wilt u meer informatie over alternatieve en eenvoudige financieringsinstrumenten voor early stage investeringen, zoals converteerbare leningsovereenkomsten, of SAFE, KISS en EPOS overeenkomsten, klik dan hier.

De advocaten van VIOTTA adviseren zowel ondernemingen als investeerders in ondernemingen. Wij helpen u graag bij zowel de oprichting van uw vennootschap, adviseren u graag over de juridische structuur en staan graag bij in investeringsrondes.

De start van uw onderneming roept meteen belangrijke vragen op. Welke rechtsvorm pas het beste bij uw onderneming? Wat zijn uw aansprakelijkheden? Welke fiscale voordelen kunt u genieten? VIOTTA helpt u bij de oprichting van bijvoorbeeld een B.V. en adviseert u over de juiste juridische structuur. Tevens adviseren wij u bij het opstellen van de volgende documenten:

Viotta Law - Corporate

Beloning van werknemers

Uw bedrijf groeit en u hebt behoefte aan (gespecialiseerd) personeel, zoals een programmeur of een CFO. Biedt u hen een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht aan? Wat zijn hiervan de juridische implicaties en wat zijn daarvoor de vereisten? Welke ‘incentives’ kunt u uw personeel het beste bieden? Kiest u voor (opties op) aandelen of warrants? Of geeft u de voorkeur aan zogenaamde Stock Appreciations Rights (SAR’s). Wij adviseren u graag. Ook adviseren wij graag over de oprichting van een Stichting Administratiekantoor (STAK), Incentive Schemes en Stock Option Plans voor uw werknemers.

Wilt u meer informatie over Stock Appreciation Rights klik dan hier. Wilt u meer informatie over de Wet aanpassing Fiscale Regeling Aandelenoptierechten klik dan hier. Wij adviseren u hier graag verder bij.

Onderhandelen met professionele financiers

Professionele investeringsmaatschappijen, zoals venture capital (VC) fondsen, investeren geld en brengen vaak ook kennis in. In deze fase is van belang welke waardering u uw onderneming geeft, gaat u onderhandelen over de deal terms in een term sheet, en kan een due diligence worden verricht? Biedt u de investeerder een deel van uw aandelen in ruil voor een investering en, zo ja, door middel van een aparte klasse aandelen, zoals (cumulatief) preferente aandelen? De advocaten van VIOTTA adviseren over de aspecten van verschillende soorten financieringsovereenkomsten en staan u graag bij in onderhandelingen over dergelijke overeenkomsten.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.