Advocatenkantoor contractenrecht in Amsterdam

Contracten zijn er om rechten en plichten vast te leggen en vormen de basis van iedere samenwerking. Hierbij is van belang dat afspraken helder en duidelijk in de overeenkomst worden vastgelegd. Zo zijn de verwachtingen duidelijk en kunt u zich zo goed mogelijk indekken tegen onvoorziene omstandigheden in de toekomst. Onze gespecialiseerde advocaten contractenrecht kunnen u helpen bij het opstellen, beoordelen en aanpassen van een contract. Ingeval u tegen een conflict aanloopt, staan de specialisten van VIOTTA u bij in het procederen over en het opzeggen of ontbinden van de overeenkomst(en).

Een waterdicht contract? Schakel een contractenrecht advocaat van VIOTTA in.

Een goed contract begint bij een duidelijke afbakening van afspraken. Op deze manier is het contract voor alle betrokken partijen duidelijk. Gevolg is dat de kans op het later opnieuw moeten beoordelen of procederen van een contract aanzienlijk wordt verminderd. Daarom bedenken wij in de aanloopfase al waar eventuele problemen zouden kunnen ontstaan. Zo is het direct duidelijk waar de prioriteiten liggen tijdens een onderhandeling en bent u verzekerd van een solide contract. Onze contractenrecht advocaten beschikken over ruime ervaring met het opstellen en beoordelen van een:

Bekijk hoe VIOTTA u kan helpen.

Neem contact op.

Advocaat contractenrecht nodig? VIOTTA helpt u!

Bij VIOTTA beschikken we over veel expertise in het contractenrecht. Onze advocaten hebben voor zowel nationale als internationale kantoren en bedrijven gewerkt. Door de jaren heen hebben zij MKB’s, maar ook grote internationale ondernemingen bijgestaan bij het opstellen en beoordelen van overeenkomsten. In welke branche uw bedrijf zich ook bevindt en wat de omvang van uw zaak ook is, onze specialisten ondersteunen u met een kritische blik en met oog voor de kosten. Ook als er een geschil ontstaat over de uitleg of het nakomen van de overeenkomst staan de specialisten van VIOTTA u bij. Neem vrijblijvend contact op met Dirk de Waard.

Viotta Law - Tom de Waard

Tom de Waard

Advocaat

Rein Kronenberg

Advocaat

Viotta Law - Dirk de Waard

Dirk de Waard

Advocaat

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

VIOTTA is een advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam gespecialiseerd in het adviseren op het gebied van ondernemingsrecht, fusies en overnames, contractenrecht en corporate & commercial geschillenbeslechting. Wij adviseren bij transacties en procederen in commerciële geschillen. VIOTTA geeft juridisch advies aan haar cliënten over Nederlandse ondernemingsrechtelijke aangelegenheden, zoals corporate governance, bestuursstructuren, bestuurstaken en -verplichtingen, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden. VIOTTA adviseert kopers, verkopers, management en andere belanghebbenden bij binnenlandse en grensoverschrijdende fusies en overnames (M&A).

Door VIOTTA.

Recente zaken.

Door VIOTTA.

Recente Artikelen.

31 / 08 / 2022

Tokenization: het omzetten van activa in digitale tokens

Tokenization biedt zo de mogelijkheid om activa of rechten niet meer fysiek van hand over te dragen, maar digitaal te leveren via blockchaintechnologie. De crypto financiering advocaten van VIOTTA leggen de mogelijkheden rondom tokens als volgt uit.

BEKIJK ARTIKEL
04 / 08 / 2022

De Material Adverse Change-clausule: wat is het en waar dient het voor?

De MAC-clausule komt veel voor in overnamecontracten en heeft als doel de koper te beschermen tegen omstandigheden die een aanzienlijke impact hebben op de financiële positie van de doelvennootschap.

BEKIJK ARTIKEL

Dit is waar we het beste in zijn.

Expertise.