Advocatenkantoor contractenrecht in Amsterdam

Contracten zijn er om rechten en plichten vast te leggen en vormen de basis van iedere samenwerking. Hierbij is van belang dat afspraken helder en duidelijk in de overeenkomst worden vastgelegd. Zo zijn de verwachtingen duidelijk en kunt u zich zo goed mogelijk indekken tegen onvoorziene omstandigheden in de toekomst. Onze gespecialiseerde advocaten contractenrecht kunnen u helpen bij het opstellen, beoordelen en aanpassen van een contract. Ingeval u tegen een conflict aanloopt, staan de specialisten van VIOTTA u bij in het procederen over en het opzeggen of ontbinden van de overeenkomst(en).

Een waterdicht contract? Schakel een contractenrecht advocaat van VIOTTA in.

Een goed contract begint bij een duidelijke afbakening van afspraken. Op deze manier is het contract voor alle betrokken partijen duidelijk. Gevolg is dat de kans op het later opnieuw moeten beoordelen of procederen van een contract aanzienlijk wordt verminderd. Daarom bedenken wij in de aanloopfase al waar eventuele problemen zouden kunnen ontstaan. Zo is het direct duidelijk waar de prioriteiten liggen tijdens een onderhandeling en bent u verzekerd van een solide contract. Onze contractenrecht advocaten beschikken over ruime ervaring met het opstellen en beoordelen van een:

Advocaat contractenrecht nodig? VIOTTA helpt u!

Bij VIOTTA beschikken we over veel expertise in het contractenrecht. Onze advocaten hebben voor zowel nationale als internationale kantoren en bedrijven gewerkt. Door de jaren heen hebben zij MKB’s, maar ook grote internationale ondernemingen bijgestaan bij het opstellen en beoordelen van overeenkomsten. In welke branche uw bedrijf zich ook bevindt en wat de omvang van uw zaak ook is, onze specialisten ondersteunen u met een kritische blik en met oog voor de kosten. Ook als er een geschil ontstaat over de uitleg of het nakomen van de overeenkomst staan de specialisten van VIOTTA u bij. Neem vrijblijvend contact op met Dirk de Waard.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

By VIOTTA.

Recent cases.

By VIOTTA.

Recent Articles.

11 / 01 / 2023

De EPOS of ASAP: een Nederlandse variant van de SAFE

In dit artikel bespreken we de EPOS of ASAP: een Nederlandse variant van de Amerikaanse SAFE documenten.

READ ARTICLE
03 / 11 / 2022

Lastige aandeelhouder? Een vordering tot uittreding biedt (geen) soelaas.

Lastige aandeelhouder? Een vordering tot uittreding biedt (geen) soelaas. Advocaat contractenrecht Daan Holtus legt uit. 

READ ARTICLE
03 / 11 / 2022

Break-up fee in overnamecontracten

Contractenrecht advocaat Dirk de Waard gaat in dit artikel in op het gebruik en de formulering van de break-up fee.

READ ARTICLE
04 / 08 / 2022

De Material Adverse Change-clausule: wat is het en waar dient het voor?

De MAC-clausule komt veel voor in overnamecontracten en heeft als doel de koper te beschermen tegen omstandigheden die een aanzienlijke impact hebben op de financiële positie van de doelvennootschap.

READ ARTICLE
11 / 05 / 2022

De voor- en nadelen van een converteerbare leningsovereenkomst (CLA)

In Nederland wordt deze vorm van financiering steeds populairder, met name onder startups. Maar wat maakt deze vorm van financiering zo populair? En welke nadelen kleven er aan? In dit artikel zet advocaat ondernemingsrecht Dirk de Waard de belangrijkste voor- en nadelen van de converteerbare lening voor een oprichter (founder) en de investeerder uiteen.

READ ARTICLE
03 / 11 / 2021

De (pre)contractuele fase. Er is (g)een weg terug

Een belang (ver)kopen in een onderneming is spannend voor zowel de koper als de verkoper. Daar gaat doorgaans een intensief traject aan vooraf met verschillende fases.

READ ARTICLE

This is what we do best.

Expertise.