Ontbinding van vennootschappen in Nederland

Speelt u met het idee om uw onderneming te staken? Dan kunt u ervoor kiezen om uw bedrijf failliet te laten verklaren of te ontbinden.

In Nederland kan dat eenvoudig, en zonder tussenkomst van een rechter of curator. Dit artikel beschrijft hoe u daartoe over kunt gaan.

De volgende rechtspersonen zijn vatbaar voor vereffening

De vennootschap is een rechtsvorm waarbij de daaraan verbonden onderneming als hoofddoel heeft het realiseren van winst voor de eigenaren van deze vennootschap.

Bekijk hoe VIOTTA u kan helpen.

Neem contact op.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen rechtspersonen mét beperkte aansprakelijkheid en zonder beperkte aansprakelijkheid.

De bekendere vormen van rechtspersonen met beperkte aansprakelijkheid zijn:

  • de besloten vennootschap (ofwel de B.V.); en
  • de naamloze vennootschap (ofwel de N.V.).

Ontbinding van rechtspersonen door een ontbindingsbesluit

Vennootschappen kunnen worden ontbonden door een ontbindingsbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.

In de statuten staat vervolgens beschreven hoe het traject er verder uitziet. Maar, over het algemeen zal de bestuurder van de vennootschap worden aangewezen als vereffenaar. Tijdens deze periode moet op alle uitgaande stukken achter de naam van de rechtspersoon “in liquidatie” worden toegevoegd.

Zo raken anderen bekend met het feit dat zij zaken doen met vennootschappen in liquidatie.

Zo ziet de liquidatiefase van een vennootschap eruit

De rechtspersoon blijft na ontbinding bestaan als er vermogen overblijft dat vereffend dient te worden. Zo niet, dan zijn er geen baten die vereffend kunnen worden en houdt de vennootschap op te bestaan.

Vereffening houdt in dat alle bezittingen door de vereffenaar worden verkocht (ofwel: geliquideerd). Uit de opbrengsten worden eerst de schulden betaald. Het surplus wordt nadien onder de aandeelhouders verdeeld.

De vereenvoudigde vorm van vereffening: de turboliquidatie

Een snelle en goedkope manier van liquidatie van een vennootschap is de turboliquidatie.

De algemene vergadering van aandeelhouders gaat over tot turboliquidatie via een ontbindingsbesluit, maar in plaats van vereffening wordt de turboliquidatie direct in het handelsregister van de kamer van koophandel ingeschreven.

Bij turboliquidatie is een zorgvuldige voorbereiding essentieel. Bestuurdersaansprakelijkheid ligt hier namelijk op de loer.

Overweegt u om tot opheffing van uw onderneming over te gaan? Schakel VIOTTA in

Wilt u advies over of begeleiding bij het ontbinden en liquideren van uw B.V. of N.V.? Neem dan contact op met de advocaten van VIOTTA. Dankzij onze ervaring en kennis weten wij hoe samen met u de risico’s in te schatten en u goed te begeleiden. Wij ondersteunen u tot aan het einde en houden samen met u een oog op de kosten.

Het komt daarom ook nooit voor dat de kosten hoger uitvallen dan de baten. Wij beginnen daarom altijd met een legal quick scan zodat u naderhand niet voor vervelende verassingen komt te staan. Neem contact met ons op, we helpen u graag verder.

Viotta Law - Tom de Waard

Tom de Waard

Advocaat

Rein Kronenberg

Advocaat

Viotta Law - Dirk de Waard

Dirk de Waard

Advocaat

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

VIOTTA is een advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam gespecialiseerd in het adviseren op het gebied van ondernemingsrecht, fusies en overnames, contractenrecht en corporate & commercial geschillenbeslechting. Wij adviseren bij transacties en procederen in commerciële geschillen. VIOTTA geeft juridisch advies aan haar cliënten over Nederlandse ondernemingsrechtelijke aangelegenheden, zoals corporate governance, bestuursstructuren, bestuurstaken en -verplichtingen, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden. VIOTTA adviseert kopers, verkopers, management en andere belanghebbenden bij binnenlandse en grensoverschrijdende fusies en overnames (M&A).

Door VIOTTA.

Recente zaken.

Dit is waar we het beste in zijn.

Expertise.