Of het nu gaat om een aandelentransactie of om de overdracht van bedrijfsactiva, de verkoop van een onderneming is veelal een hoogtepunt in het leven van de ondernemer. Dat geldt zowel voor de verkopende partij als voor de kopende partij. Waar een bedrijfsovername voor de verkoper kan neerkomen op een langverwachte exit, kan een acquisitie voor de koper onderdeel zijn van een weloverwogen ‘buy and build’ strategie.

Due diligence onderzoek om vooraf zoveel mogelijk overnamerisico’s in kaart te brengen

Bij een overname proberen partijen de risico’s vooraf zoveel mogelijk in kaart te brengen door het (laten) verrichten van een zogenaamd ‘due diligence’ onderzoek. De risico’s die uit een dergelijk boekenonderzoek naar voren komen, zijn doorgaans bepalend voor de onderhandelingen over de overnamesom. De verkoper beoogt uiteraard een zo hoog mogelijke verkoopprijs te realiseren en wil na de verkoop geen gedoe meer. De koper daarentegen beoogt juist zo min mogelijk voor de over te nemen onderneming te betalen en wil na de koop zo goed mogelijk beschermd zijn tegen eventuele verliezen en aansprakelijkheden. Partijen kunnen deze risico’s uitwerken in garanties en vrijwaringen.

De mededelingsplicht van een verkoper

In sommige gevallen kan een overname nog wel eens een vervelende nasleep krijgen. Zo kunt u als koper het gevoel hebben een kat in de zak te hebben gekocht, bijvoorbeeld omdat de verkoper vooraf niet alle wezenlijke informatie met u heeft gedeeld. De verkoper kan zijn mededelingsplicht (ook wel ‘inlichtingenplicht’) hebben veronachtzaamd. Ook is het mogelijk dat de verkoper bepaalde garanties of vrijwaringen heeft geschonden. 

Ontbinding of vernietiging van een koopovereenkomst bij verborgen gebreken

Als verkoper kunt u op uw beurt worden geconfronteerd met een koper die achteraf klaagt over verborgen gebreken. Niet zelden probeert een teleurgestelde koper de koopovereenkomst (zoals een ‘Share Purchase Agreement’ of kortweg ‘SPA’) te ontbinden of wegens dwaling te vernietigen. Ook kan hij schadevergoeding vorderen vanwege een inbreuk op de garanties of kan hij een aanpassing van de koopprijs vorderen. Wat als u meent dat de koper (veelal bijgestaan door een team van professionals, zoals financieel deskundigen, advocaten en/of fiscalisten) beter had kunnen (en moeten) weten en daarom zijn onderzoeksplicht heeft geschonden?

Viotta Law - Mergers

Geschillen als gevolg van de bepalingen in een overnamecontract

Ook kan achteraf discussie ontstaan over de vraag hoe bepalingen in een overnamecontract moeten worden uitgelegd. Zo kan een geschil ontstaan over de vraag of voldaan is aan de vereisten voor een nabetaling op de koopprijs (een zogenaamde ‘earn-out’) of over de reikwijdte van een non-concurrentiebeding in de koopovereenkomst.

VIOTTA ondersteunt bij overnamegeschillen

In alle gevallen waarin één of beide partijen bij een overname een nare bijsmaak overhouden aan een contract waar ooit de champagne voor ontkurkt werd, staan de ervaren specialisten van VIOTTA Advocaten voor u klaar. Vrijwel dagelijks begeleiden wij zowel kopers als verkopers bij geschillen over overnames. Van de overname van een ‘scale-up’ of een middelgroot familiebedrijf tot de overname van een internationaal opererend concern door een strateeg of een private equity firm. Wij assisteren cliënten bij het voorkomen en voeren van procedures over bedrijfsovernames, zowel bij de gewone rechter als in (nationale en internationale) arbitrages. Heeft u vragen of behoefte aan een vrijblijvend advies, neem dan contact op met de advocaten van VIOTTA. Zij helpen u graag verder.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.