Een enquêteprocedure biedt aandeelhouders en bestuurders de mogelijkheid om bepaalde koerswijzigingen af te dwingen. Bent u het als aandeelhouder bijvoorbeeld niet eens met de handelwijze van het bestuur van de vennootschap? Of bent u van mening dat een aandeelhouder niet handelt in het belang van de vennootschap? Dan stapt u naar de Ondernemingskamer om een enquêteprocedure op te starten. Het doel van een enquêteprocedure is om de verhoudingen binnen de vennootschap te herstellen. 

Uitgangspunten van een enquêteprocedure

De volgende uitgangspunten van een enquêteprocedure zijn in de wet en rechtspraak vastgesteld:

  • Een enquêteprocedure begint met een door een advocaat opgesteld verzoekschrift;
  • De Ondernemingskamer beslist binnen een aantal weken op de verzoeken uit het verzoekschrift en treft maatregelen door bijvoorbeeld bestuurders te schorsen;
  • De Ondernemingskamer opent ook een onderzoek om de problemen binnen de onderneming te kunnen vaststellen; 
  • Het doel van de enquêteprocedure is het identificeren van de voor eventueel wanbeleid verantwoordelijke persoon (of personen) en het herstellen van de gezonde verhoudingen binnen de onderneming.

Bekijk hoe VIOTTA u kan helpen.

Neem contact op.

Om tot herstel van de ‘gezonde verhouding’ binnen de onderneming te komen, heeft de Ondernemingskamer een aantal middelen. Op basis van het verzoekschrift kan de Ondernemingskamer beslissen dat een aandeelhouder zijn of haar aandelen voor een bepaalde tijd moet afgeven aan een bewaarder of een bestuurder schorsen. Alles is gericht op het herstellen van de verhoudingen binnen de onderneming. Daarmee voorkomt de Ondernemingskamer dat bepaalde onwenselijke (en onomkeerbare) besluiten worden genomen.

Viotta Law - Mergers

Duur en kosten van een enquêteprocedure

Beslissingen van de Ondernemingskamer kunnen relatief snel worden genomen. Desgewenst kan de Ondernemingskamer binnen twee weken een bestuurder schorsen of een aandeelhouder verbieden bepaalde besluiten te nemen. Dit wordt ook wel ‘fase 1’ van de enquêteprocedure genoemd.

Daarna treedt ‘fase 2’ in werking en zal een onderzoeker worden aangesteld. Dat onderzoek neemt doorgaans een half jaar tot een jaar (of soms langer) in beslag. Het budget voor de onderzoeker wordt door de vennootschap ter beschikking gesteld. Het minimale budget is normaal gesproken EUR 10.000, maar wordt gemaximeerd. Een aangestelde bestuurder wordt door de vennootschap per uur vergoed. Heeft de vennootschap niet voldoende geld in kas om deze kosten te voldoen, dan is de Ondernemingskamer geneigd het enquêteverzoek “bij gebrek aan baten” af te wijzen.

VIOTTA ondersteunt uw onderneming bij een enquêteprocedure

De procesrecht-advocaten van VIOTTA hebben veel ervaring met enquêteprocedures. Niet alleen staan zij bestuurders en aandeelhouders bij in dergelijke procedures, ook worden advocaten van VIOTTA met regelmaat door de Ondernemingskamer aangesteld als tijdelijk bestuurder of bewaarder van aandelen. Zij kennen het klappen van de zweep. 

Advies bij een enquêteprocedure? Schakel VIOTTA in

Staan de verhoudingen op scherp binnen uw onderneming? En zoekt u informatie over een eventuele enquêteprocedure? Neem dan contact op met de procesrecht-advocaten van VIOTTA. Dankzij onze kennis van en ervaring met enquêteprocedures kunnen wij u doeltreffend en doelmatig bijstaan. Vanaf het eerste moment tot het bittere eind. En altijd met oog voor de kosten om te voorkomen dat u achteraf voor onplezierige verassingen komt te staan. Neem contact met ons op, we helpen u graag verder.

Viotta Law - Arnoud Fioole

Arnoud Fioole

Advocaat

Viotta Law - Martijn Kesler

Martijn Kesler

Advocaat

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

VIOTTA is een advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam gespecialiseerd in het adviseren op het gebied van ondernemingsrecht, fusies en overnames, contractenrecht en corporate & commercial geschillenbeslechting. Wij adviseren bij transacties en procederen in commerciële geschillen. VIOTTA geeft juridisch advies aan haar cliënten over Nederlandse ondernemingsrechtelijke aangelegenheden, zoals corporate governance, bestuursstructuren, bestuurstaken en -verplichtingen, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden. VIOTTA adviseert kopers, verkopers, management en andere belanghebbenden bij binnenlandse en grensoverschrijdende fusies en overnames (M&A).

Door VIOTTA.

Recente zaken.

Dit is waar we het beste in zijn.

Expertise.