Bij VIOTTA zit u goed met alle zaken rondom procesrecht. Ons ervaren team van advocaten is vastberaden en resultaatgericht. Samen met u werken we naar een goede uitkomst, zodat u of uw onderneming niet langer onder de druk van een (potentieel) geschil lijdt.

Uw advocaat procesrecht op alle gebieden

Ons team staat u bij op het gebied van commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen. Dat houdt in dat uw VIOTTA procesrecht advocaat u of uw onderneming helpt om procedures te voorkomen of ze juist te voeren. Dit doen we zowel in eerste aanleg (bij rechtbanken) als in hoger beroep (bij gerechtshoven). Ook voeren we met regelmaat procedures bij de Ondernemingskamer en The Netherlands Commercial Court. Daarnaast zijn we vertrouwd met verschillende arbitrages (NAI, LCIA, ICSID, UNCITRAL). Of u nu investeerder bent of een onderneming drijft: wij begeleiden u vanaf de eerste kennismaking tot na de afsluiting van een eventuele procedure.

Zowel nationaal als internationaal georiënteerd

Overnamegeschillen of procedures over bijvoorbeeld beroepsaansprakelijkheid of verzekeringen stoppen niet altijd bij de landsgrens. Daarom kunt u bij ons ook terecht voor hulp bij internationale conflicten. Denk bijvoorbeeld aan het ten uitvoer leggen van een buitenlands vonnis of het ten uitvoer leggen van Europese vonnisen in Nederland.

Onze specialisten hebben ervaring opgedaan bij internationale advocatenkantoren en beschikken over een groot netwerk van nationale en internationale professionals. Als het nodig is voor uw zaak, schakelen we hen onmiddellijk in. Dat kan op ieder gewenst moment

Viotta Law - Corporate

Onze specialismen binnen het procesrecht

Waar uw conflict ook over gaat, onze advocaten helpen u graag bij het vinden van de beste oplossing. Dit zijn onze specialismen binnen het procesrecht:

Hulp nodig van een procesrecht advocaat? VIOTTA helpt

Heeft u te maken met een geschil over de aansprakelijkheid van bestuurders of commissarissen? Of bent u betrokken bij een geschil met een vermogensbeheerder, franchisegever- of nemer, joint venture partner of een (andere) business partner? Schakel dan onze specialisten in. 

In onze praktische en heldere aanpak combineren we diepgaande kennis van en ervaring met het procesrecht. Dat doen we messcherp, met een kritische blik en altijd met oog voor de kosten. Zo ontvangt u binnen 24 uur een quick scan en nemen wij op basis daarvan de kosten met u door. Op deze manier krijgt u een helder beeld van het volledige traject en komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

By VIOTTA.

Recent cases.

By VIOTTA.

Recent Articles.

15 / 09 / 2022

De cruciale rol van een onafhankelijke deskundige bij een geschil over een IT-project

Een professionaliseringsslag voor een onderneming om haar IT-omgeving (opnieuw) in te richten is soms cruciaal. Verschillende factoren kunnen leiden tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Ingeval een dergelijk geschil voor de rechter komt zal deze zich genoodzaakt zien een onafhankelijke deskundige in te schakelen en kan een cruciale rol spelen in de procedure

READ ARTICLE
12 / 09 / 2022

Het moment dat het opzeggen van de bankrekening door een bank onrechtmatig is

Banken hebben tegenover hun klanten een zorgplicht. Bij het opzeggen van een kredietrelatie vergeet de bank nogal eens de bancaire zorgplicht hoog te houden. In onderhavige kwestie fluit de voorzieningenrechter de Rabobank terug. Ook diende de Rabobank de kosten van de benadeelde te vergoeden. Advocaat ondernemingsrecht Martijn Kesler legt uit. 

READ ARTICLE
12 / 09 / 2022

Miljardenclaim tegen Philips in slaapapneuaffaire

De Vereniging voor Effectenbezitters (VEB) dreigt om naar de Ondernemingskamer te stappen om een onderzoek te starten naar het beleid binnen Philips. Daarnaast claimt VEB een schade van EUR 16 miljard als gevolg van non-conforme apneuapparaten die Philips leverde.

READ ARTICLE
01 / 07 / 2022

Voorkom een slepend IT-project. Een gewaarschuwd opdrachtgever telt voor twee

Helaas mislukken IT-projecten in de praktijk regelmatig. Voorkom een slepend IT-project. Advocaat Martijn Kesler legt uit aan de hand van een procedure bij het hof van amsterdam.

READ ARTICLE
14 / 06 / 2022

De nieuwe Corporate Governance Code

De Monitoring Commissie heeft in februari 2022 een consultatiedocument gepubliceerd waarin voorstellen worden gedaan om de Corporate Governance Code te actualiseren. Lees alles over de wijzigingen.

READ ARTICLE
09 / 06 / 2022

Torenhoge kosten bij een ERP project? U bent niet de enige

Het komt vaak voor dat een bedrijf op zoek gaat naar een ERP systeem om bedrijfsprocessen digitaal in kaart te brengen. Tijdens deze zoektocht belooft een IT ontwikkelaar deze software voor een redelijke prijs te kunnen bouwen en te implementeren. Al snel wordt deze prijs overschreden, maar lijkt er ook geen weg meer terug. Het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden bepaalde in een gelijke zaak dat de ondernemer al zijn schade vergoed kreeg.

READ ARTICLE
02 / 05 / 2022

Een overnamegeschil: onjuist geïnformeerd of te enthousiast gecontracteerd?

In sommige gevallen kent een overname een vervelende nasleep. Zo ook bij de overname van  130 Emté supermarkten (hierna: Food Retail) van Sligro Food Group (hierna: SFG) door Jumbo en Coop. Laatstgenoemden hadden hiertoe een joint venture, J&C Acquisition Holding B.V. (hierna: J&C), als koopvehikel (bidco) opgericht. J&C stelde dat SFG garanties uit de koopovereenkomst (de Share Purchase Agreement of SPA) had geschonden. Daarnaast zou SFG haar onjuist hebben geïnformeerd over de financiële situatie voorafgaand aan de verkoop. Als gevolg daarvan claimde J&C €83 miljoen schadevergoeding. In haar vonnis wees de Rechtbank Amsterdam de claim van J&C af. Advocaat ondernemingsrecht Martijn Kesler licht toe.

READ ARTICLE
26 / 04 / 2022

WOB wordt WOO: van openbaren op verzoek naar een openbaarmakingsplicht

Heeft u een geschil en wilt u bewijs opvragen bij de wederpartij? Dan is het is het starten van een procedure op grond van artikel 843a Rv een mogelijkheid. In het geval u een geschil heeft met een overheidsinstantie, dan was de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) het equivalent daarvan. Maar dat gaat veranderen. Met ingang van 1 mei 2022 vervangen de Wet open overheid (WOO) en de Wijzigingswet Woo de Wob. Dit artikel beschrijft de Wob en de voornaamste wijzigingen die Woo teweegbrengt.

READ ARTICLE
19 / 11 / 2021

Dit is waarom de voorzieningenrechter een arbitrageovereenkomst passeert

Een voorzieningenrechter kan zich ondanks een tussen partijen overeengekomen (internationaal) arbitragebeding bevoegd achten om kennis te nemen van het geschil. Aan de hand van een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam legt procesrecht advocaat Martijn Kesler waarom dit opmerkelijk is.

READ ARTICLE

This is what we do best.

Expertise.