Bij VIOTTA zit u goed met alle zaken rondom procesrecht. Ons ervaren team van advocaten is vastberaden en resultaatgericht. Samen met u werken we naar een goede uitkomst, zodat u of uw onderneming niet langer onder de druk van een (potentieel) geschil lijdt.

Uw advocaat procesrecht op alle gebieden

Ons team staat u bij op het gebied van commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen. Dat houdt in dat uw VIOTTA procesrecht advocaat u of uw onderneming helpt om procedures te voorkomen of ze juist te voeren. Dit doen we zowel in eerste aanleg (bij rechtbanken) als in hoger beroep (bij gerechtshoven). Ook voeren we met regelmaat procedures bij de Ondernemingskamer en The Netherlands Commercial Court. Daarnaast zijn we vertrouwd met verschillende arbitrages (NAI, LCIA, ICSID, UNCITRAL). Of u nu investeerder bent of een onderneming drijft: wij begeleiden u vanaf de eerste kennismaking tot na de afsluiting van een eventuele procedure.

Bekijk hoe VIOTTA u kan helpen.

Neem contact op.

Zowel nationaal als internationaal georiënteerd

Overnamegeschillen of procedures over bijvoorbeeld beroepsaansprakelijkheid of verzekeringen stoppen niet altijd bij de landsgrens. Daarom kunt u bij ons ook terecht voor hulp bij internationale conflicten. Denk bijvoorbeeld aan het ten uitvoer leggen van een buitenlands vonnis of het ten uitvoer leggen van Europese vonnisen in Nederland.

Onze specialisten hebben ervaring opgedaan bij internationale advocatenkantoren en beschikken over een groot netwerk van nationale en internationale professionals. Als het nodig is voor uw zaak, schakelen we hen onmiddellijk in. Dat kan op ieder gewenst moment

Viotta Law - Corporate

Onze specialismen

Waar uw conflict ook over gaat, onze advocaten helpen u graag bij het vinden van de beste oplossing. Dit zijn onze specialismen binnen het procesrecht:

Hulp nodig van een procesrecht advocaat?

Heeft u te maken met een geschil over de aansprakelijkheid van bestuurders of commissarissen? Of bent u betrokken bij een geschil met een vermogensbeheerder, franchisegever- of nemer, joint venture partner of een (andere) business partner? Schakel dan onze specialisten in. 

In onze praktische en heldere aanpak combineren we diepgaande kennis van en ervaring met het procesrecht. Dat doen we messcherp, met een kritische blik en altijd met oog voor de kosten. Zo ontvangt u binnen 24 uur een quick scan en nemen wij op basis daarvan de kosten met u door. Op deze manier krijgt u een helder beeld van het volledige traject en komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Viotta Law - Arnoud Fioole

Arnoud Fioole

Advocaat

Viotta Law - Martijn Kesler

Martijn Kesler

Advocaat

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

VIOTTA is een advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam gespecialiseerd in het adviseren op het gebied van ondernemingsrecht, fusies en overnames, contractenrecht en corporate & commercial geschillenbeslechting. Wij adviseren bij transacties en procederen in commerciële geschillen. VIOTTA geeft juridisch advies aan haar cliënten over Nederlandse ondernemingsrechtelijke aangelegenheden, zoals corporate governance, bestuursstructuren, bestuurstaken en -verplichtingen, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden. VIOTTA adviseert kopers, verkopers, management en andere belanghebbenden bij binnenlandse en grensoverschrijdende fusies en overnames (M&A).

Door VIOTTA.

Recente zaken.

Door VIOTTA.

Recente Artikelen.

16 / 06 / 2022

Vrijwaringen in een overnameovereenkomst

Vrijwaringen zijn een belangrijk onderdeel bij de onderhandelingen over een bedrijfsovername en kunnen in bepaalde gevallen voorkomen dat een overname afketst. Koper en verkoper trachten door het inbouwen van garanties en vrijwaringen bepaalde risico’s te alloceren. Doordat partijen contractueel instemmen met een bepaalde risicoverdeling, wordt de overnameprijs hier niet door beïnvloed. 

BEKIJK ARTIKEL
14 / 06 / 2022

De nieuwe Corporate Governance Code

De Monitoring Commissie heeft in februari 2022 een consultatiedocument gepubliceerd waarin voorstellen worden gedaan om de Corporate Governance Code te actualiseren. Lees alles over de wijzigingen.

BEKIJK ARTIKEL
09 / 06 / 2022

Torenhoge kosten bij een ERP project? U bent niet de enige

Het komt vaak voor dat een bedrijf op zoek gaat naar een ERP systeem om bedrijfsprocessen digitaal in kaart te brengen. Tijdens deze zoektocht belooft een IT ontwikkelaar deze software voor een redelijke prijs te kunnen bouwen en te implementeren. Al snel wordt deze prijs overschreden, maar lijkt er ook geen weg meer terug. Het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden bepaalde in een gelijke zaak dat de ondernemer al zijn schade vergoed kreeg.

BEKIJK ARTIKEL
11 / 05 / 2022

De voor- en nadelen van een converteerbare leningsovereenkomst (CLA)

In Nederland wordt deze vorm van financiering steeds populairder, met name onder startups. Maar wat maakt deze vorm van financiering zo populair? En welke nadelen kleven er aan? In dit artikel zet advocaat ondernemingsrecht Dirk de Waard de belangrijkste voor- en nadelen van de converteerbare lening voor een oprichter (founder) en de investeerder uiteen.

BEKIJK ARTIKEL
02 / 05 / 2022

Een overnamegeschil: onjuist geïnformeerd of te enthousiast gecontracteerd?

In sommige gevallen kent een overname een vervelende nasleep. Zo ook bij de overname van  130 Emté supermarkten (hierna: Food Retail) van Sligro Food Group (hierna: SFG) door Jumbo en Coop. Laatstgenoemden hadden hiertoe een joint venture, J&C Acquisition Holding B.V. (hierna: J&C), als koopvehikel (bidco) opgericht. J&C stelde dat SFG garanties uit de koopovereenkomst (de Share Purchase Agreement of SPA) had geschonden. Daarnaast zou SFG haar onjuist hebben geïnformeerd over de financiële situatie voorafgaand aan de verkoop. Als gevolg daarvan claimde J&C €83 miljoen schadevergoeding. In haar vonnis wees de Rechtbank Amsterdam de claim van J&C af. Advocaat ondernemingsrecht Martijn Kesler licht toe.

BEKIJK ARTIKEL
26 / 04 / 2022

WOB wordt WOO: van openbaren op verzoek naar een openbaarmakingsplicht

Heeft u een geschil en wilt u bewijs opvragen bij de wederpartij? Dan is het is het starten van een procedure op grond van artikel 843a Rv een mogelijkheid. In het geval u een geschil heeft met een overheidsinstantie, dan was de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) het equivalent daarvan. Maar dat gaat veranderen. Met ingang van 1 mei 2022 vervangen de Wet open overheid (WOO) en de Wijzigingswet Woo de Wob. Dit artikel beschrijft de Wob en de voornaamste wijzigingen die Woo teweegbrengt.

BEKIJK ARTIKEL
19 / 11 / 2021

Dit is waarom de voorzieningenrechter een arbitrageovereenkomst passeert

Een voorzieningenrechter kan zich ondanks een tussen partijen overeengekomen (internationaal) arbitragebeding bevoegd achten om kennis te nemen van het geschil. Aan de hand van een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam legt procesrecht advocaat Martijn Kesler waarom dit opmerkelijk is.

BEKIJK ARTIKEL
02 / 12 / 2020

Zorgplicht banken

Het is reeds algemeen aangenomen dat, vanwege de bijzondere functie die zij bekleden, op banken een zorgplicht rust. Deze zorgplicht heeft als doel personen en ondernemingen te beschermen tegen lichtvaardige financiële beslissingen.

BEKIJK ARTIKEL

Dit is waar we het beste in zijn.

Expertise.