16 / 08 / 2021

Tom de Waard

Advocaat

16 / 08 / 2021

Arnoud Fioole

Advocaat

16 / 08 / 2021

Rein Kronenberg

Advocaat

16 / 08 / 2021

Dirk de Waard

Advocaat

16 / 08 / 2021

Martijn Kesler

Advocaat

16 / 08 / 2021

Daan Holtus

Advocaat

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

VIOTTA is een advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam gespecialiseerd in het adviseren op het gebied van ondernemingsrecht, fusies en overnames, contractenrecht en corporate & commercial geschillenbeslechting. Wij adviseren bij transacties en procederen in commerciële geschillen. VIOTTA geeft juridisch advies aan haar cliënten over Nederlandse ondernemingsrechtelijke aangelegenheden, zoals corporate governance, bestuursstructuren, bestuurstaken en -verplichtingen, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden. VIOTTA adviseert kopers, verkopers, management en andere belanghebbenden bij binnenlandse en grensoverschrijdende fusies en overnames (M&A).