Het leggen van beslag is een beproefd middel om als schuldeiser de druk om betaald te krijgen op te voeren. In Nederland is het zelfs mogelijk om nog vóór een gerechtelijke uitspraak over uw vordering beslag te leggen op vermogensbestanddelen van uw debiteur.

Een dergelijk vroegtijdig beslag staat bekend onder de naam ‘conservatoir beslag’. Beslag kan worden gelegd op alle vermogensbestanddelen van uw debiteur.

Na een positieve uitspraak van de rechter, kan de schuldeiser zich uiteindelijk verhalen op datgene waarop eerder conservatoir beslag was gelegd.

De goederen waarop beslag kan worden gelegd

De wet bepaalt dat een schuldeiser zijn vordering kan verhalen op alle goederen van zijn schuldenaar. Via een advocaat kunt u daarom beslag leggen op alle onderdelen van het vermogen van uw debiteur.

Daarbij kunt u denken aan positieve banksaldi, voorraden, onroerende zaken, dividenden, voertuigen en debiteuren die uw debiteur op zijn beurt heeft op andere debiteuren.

Het opvoeren van druk om betaald te krijgen via conservatoir beslag

Vooruitlopend op een gerechtelijke procedure over de vordering, kunt u als schuldeiser dus al (conservatoir) beslag leggen.

Na een gerechtelijke uitspraak ‘promoveert’ het conservatoir beslag tot een zogenaamd ‘executoriaal beslag’, waarmee u zich als schuldeiser de beslagen goederen kunt toe-eigenen.

Door op een juiste wijze conservatoir beslag te leggen, kunt u als schuldeiser uw debiteur bewegen tot betaling van hetgeen u van hem te vorderen heeft.

Voorafgaande toestemming van de rechtbank is vereist

Het leggen van conservatoir beslag begint met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank door een advocaat.

In principe krijgt uw debiteur niet de gelegenheid zich tegen dat verzoekschrift te verweren. Sterker nog: uw debiteur weet doorgaans pas van het beslag als het is gelegd.

Het leggen van conservatoir beslag is daarom doorgaans een vervelende verrassing voor uw debiteur.

Executoriaal beslag

Door een gerechtelijke uitspraak over uw vordering ‘promoveert’ het conservatoir beslag tot een executoriaal beslag. Met een vonnis in de hand kan de schuldeiser zich de conservatoir beslagen goederen toe-eigenen.

Gaat het bijvoorbeeld om een positief saldo op een bankrekening waarop beslag is gelegd? Dan wordt dat bedrag aan de schuldeiser overgemaakt

Waarom VIOTTA?

VIOTTA is een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in de behandeling van complexe incassotrajecten. Onze partners zijn geen onbekenden in de advocatuur. Ze beschikken allen over specifieke deskundigheid en jarenlange ervaring. De advocaten van VIOTTA zijn bij uitstek experts op het gebied van het te gelde maken van uitstaande vorderingen.

Bij VIOTTA hoeft u niet bang te zijn voor onaangename verrassingen. Wij zijn helder in onze communicatie, ook over de kosten.

Advies nodig? Schakel VIOTTA in

Bent u op zoek naar een advocaat in Amsterdam gespecialiseerd in incassorecht? Neem dan contact met ons op.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.