Het is reeds algemeen aangenomen dat, vanwege de bijzondere functie die zij bekleden, op banken een zorgplicht rust. Deze zorgplicht heeft als doel personen en ondernemingen te beschermen tegen lichtvaardige financiële beslissingen.

De maatschappelijke functie en expertise als grondslag voor de bancaire zorgplicht 

Banken beschikken over expertise op het gebied van financiële dienstverlening en financiële producten. Vanuit deze expertise en belangrijke maatschappelijke functie rust op de banken een zorgplicht. Bij de bancaire zorgplicht worden twee vormen onderscheiden: 

  • de algemene zorgplicht; en 
  • de bijzondere zorgplicht.

Algemene zorgplicht

De algemene zorgplicht voor banken is verankerd in de Wet Financieel Toezicht (Wft). Deze wet ziet toe op zorgvuldige (financiële) dienstverlening en verplicht banken te handelen in het belang van de klant. Een bank is aldus verplicht om een afweging te maken alvorens zij een beslissing neemt met een impact op de klant. 

Op basis van diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid dienen banken een klantprofiel op te stellen. De door de banken aangeboden en geadviseerde diensten en producten moeten binnen dit klantprofiel passen. De klant moet op basis van informatieverstrekking door de banken in staat zijn financiële producten en financiële diensten goed te beoordelen. Het schenden van deze wet kan leiden tot civielrechtelijke aansprakelijkheid van banken. 

Schending van de zorgplicht

Indien de bank haar zorgplicht heeft geschonden, kan de klant de onderliggende overeenkomst (onder meer) ontbinden of vernietigen. Daarnaast kan de klant eventueel de bank aansprakelijk stellen en haar aanspreken op schadevergoeding. De schade moet dan aan de bank zijn toe te rekenen en in causaal verband staan tot de norm die de bank heeft geschonden.

Ons team van advocaten heeft jarenlange ervaring met de advisering omtrent de zorgplicht van banken ten aanzien van Nederlandse ondernemingen. Onze juridische experts zijn derhalve in staat op maat gemaakt advies te leveren over uw eventuele risico’s.

Viotta Law - Mergers

Advies nodig over zorgplicht van banken ten aanzien van uw onderneming? Schakel VIOTTA in

Wilt u meer informatie over de zorgplicht van banken, heeft u een geschil met uw bank of bent u van mening dat uw bank haar zorgplicht heeft geschonden? VIOTTA Advocaten heeft veel ervaring met (het voorkomen van) procedures tegen banken. Neem contact op met advocaat ondernemingsrecht Dirk de Waard via dirk.dewaard@viottalaw.com | +31202480602.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.