Weigert uw debiteur over te gaan tot betaling van één of meer facturen? VIOTTA helpt u graag bij vraagstukken in het incassorecht. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het te gelde maken van uitstaande vorderingen, ook als het even lastig wordt.

Drie opties om tot incasso van een vordering over te gaan

Als uw bedrijf niet betaald krijgt, is dat vervelend. Met een team van gespecialiseerde incasso-advocaten zorgt VIOTTA ervoor dat u alsnog betaald krijgt. Doorgaans sturen wij de betreffende debiteur eerst een sommatiebrief. Daarin vorderen wij niet alleen de uitstaande hoofdsom, maar ook alle andere kosten (en rente) waar u recht op heeft.

Als betaling ook na de sommatiebrief uitblijft, voeren wij samen met u de druk verder op. Daarbij kunt u denken aan:

De wijze waarop een incassotraject wordt ingestoken hangt af van meerdere factoren, die wij graag met u bespreken.

Het leggen van conservatoir beslag

Vooraf bespreken wij met u alle opties om op een zo efficiënt mogelijke manier uw vordering betaald te krijgen. Eén van deze opties is het leggen van conservatoir beslag op vermogensbestanddelen van uw debiteur.

Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een positief saldo op één of meer bankrekeningen, maar ook aan vorderingen die uw debiteur op zijn beurt heeft op (handels)debiteuren.

Het leggen van conservatoir beslag is doorgaans een effectief middel om een debiteur tot betaling te bewegen.

Een incassoprocedure bij de rechtbank

Een incassoprocedure is bij uitstek een middel om een weigerachtige debiteur tot betaling te bewegen. Wij helpen u graag bij het treffen van executiemaatregelen op basis van een gerechtelijk vonnis.

Daarbij kunt u denken aan het toe-eigenen van gelden op bankrekeningen of andere vermogensbestanddelen van uw debiteur.

Het indienen van een faillissementsverzoek

Een andere weg die bewandeld zou kunnen worden, is het indienen van een verzoekschrift om uw debiteur failliet te laten verklaren. Na ontvangst van een dergelijk verzoekschrift, bepaalt de rechtbank een datum waarop het faillissementsverzoek wordt behandeld.

Vaak blijkt het vooruitzicht van een faillissement op zichzelf al een effectief middel te zijn om een onwillige debiteur tot betaling te bewegen.

Waarom VIOTTA?

VIOTTA is een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in de behandeling van complexe incassotrajecten. Onze partners zijn geen onbekenden in de advocatuur. Ze beschikken allen over specifieke deskundigheid en jarenlange ervaring. De advocaten van VIOTTA zijn bij uitstek experts op het gebied van het te gelde maken van uitstaande vorderingen.

Bij VIOTTA hoeft u niet bang te zijn voor onaangename verrassingen. Wij zijn helder in onze communicatie, ook over de kosten.

Advies nodig? Schakel VIOTTA in

Bent u op zoek naar een advocaat in Amsterdam gespecialiseerd in incassorecht? Neem dan contact met ons op.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.