Handelt een bestuurder van een vennootschap en veroorzaakt dit handelen schade? Dan kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld. Dat kan zowel een interne aansprakelijkheid betreffen (binnen de vennootschap) als een externe aansprakelijkheid (tegenover derden). Niet onbelangrijk: uit vaste rechtspraak blijkt dat bestuurders niet zomaar aansprakelijk kunnen worden gesteld

Voorwaarden voor bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder is pas aansprakelijk als hij ernstig verwijtbaar handelt. De lat voor bestuurdersaansprakelijkheid ligt hoog. Dat hangt samen met het feit dat van een bestuurder mag worden verwacht dat hij bepaalde risico’s neemt. Pas als een bestuurder onverantwoorde risico’s neemt (met schade als gevolg), kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld.

Een hoge drempel voor bestuurdersaansprakelijkheid

Om het bestuur met succes aansprakelijk te stellen, dient er sprake te zijn van onbehoorlijk bestuur ter zake waarvan het bestuur een ernstig verwijt kan worden gemaakt. De drempel voor bestuurdersaansprakelijkheid is daarmee bewust hoog. Het bestuur moet zich niet geremd voelen in het bepalen en uitvoeren van de strategie van de vennootschap. Ook als dit gepaard gaat met het nemen van risico’s. Wie als aandeelhouder het bestuur van de vennootschap aansprakelijk wil stellen, moet derhalve goed beslagen ten ijs komen.

Viotta Law - Mergers

Advocaat bestuurdersaansprakelijkheid nodig? Schakel VIOTTA in.

Bent u in conflict met het bestuur en overweegt u het bestuur aansprakelijk te stellen: laat u dan adviseren door de specialisten van VIOTTA Advocaten. Wij staan met regelmaat bestuurders en aandeelhouders bij in zowel nationale als internationale procedures. Dankzij onze specifieke deskundigheid en jarenlange ervaring op het gebied van (adviseren en procederen over) bestuurdersaansprakelijkheid, is VIOTTA bij uitstek in staat u bij te staan. Neem voor vragen of een vrijblijvend advies contact op de advocaten van VIOTTA. Zij helpen u graag verder.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.