Voor bedrijven is het aantrekken van kapitaal een goede manier om groei te bewerkstelligen. Dit kan door middel van de uitgifte van aandelen op de kapitaalmarkt, maar ook op de schuldkapitaalmarkt. De advocaten van VIOTTA kunnen uw onderneming begeleiden bij transacties op de schuldkapitaalmarkt en bij uitgifte van schuldpapieren, obligatieleningen, zoals bedrijfsobligatieleningen of converteerbare obligaties), herstructureringen 

De advocaten van VIOTTA hebben ruime ervaring bij het adviseren van financiële instellingen, bedrijven, financieringsmaatschappijen en hebben ruime ervaring met: 

  • De uitgifte van stand alone obligaties (high yield debt of investment grade debt); en 
  • het opstellen van debt issuance programma’s voor retail-beleggers en voor professionele marktpartijen); zogenoemde ‘direct loans’.

Bekijk hoe VIOTTA u kan helpen.

Neem contact op.

Viotta Law - Tom de Waard

Tom de Waard

Advocaat

Rein Kronenberg

Advocaat

Viotta Law - Dirk de Waard

Dirk de Waard

Advocaat

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

VIOTTA is een advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam gespecialiseerd in het adviseren op het gebied van ondernemingsrecht, fusies en overnames, contractenrecht en corporate & commercial geschillenbeslechting. Wij adviseren bij transacties en procederen in commerciële geschillen. VIOTTA geeft juridisch advies aan haar cliënten over Nederlandse ondernemingsrechtelijke aangelegenheden, zoals corporate governance, bestuursstructuren, bestuurstaken en -verplichtingen, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden. VIOTTA adviseert kopers, verkopers, management en andere belanghebbenden bij binnenlandse en grensoverschrijdende fusies en overnames (M&A).

Door VIOTTA.

Recente zaken.

Dit is waar we het beste in zijn.

Expertise.