Is sprake van een spoedeisende kwestie? Dan kunt u in plaats van het opstarten van een bodemprocedure een kort geding aanspannen. Een kort geding is een relatief snelle gerechtelijke procedure waarin de rechter (de zogeheten ‘voorzieningenrechter’) binnen een paar weken (en soms zelfs binnen een paar dagen) uitspraak doet. Deze uitspraak betreft een verbod, een gebod of een veroordeling tot betaling van een geldsom (incasso).

De strekking van een kort geding procedure

Een kort geding procedure verschilt als volgt van een normale (bodem)procedure:

  • U heeft een advocaat nodig bij het aanspannen van een kort geding.
  • De kwestie die u in kort geding aan de voorzieningenrechter voorlegt is spoedeisend.
  • U verkrijgt doorgaans binnen maximaal twee maanden een uitspraak. Dit in tegenstelling tot een normale (bodem)procedure, waarin een vonnis soms maanden (of jaren) op zich kan laten wachten.
  • De uitspraak in kort geding betreft een voorlopige voorziening (lees: de uitspraak loopt vooruit op een definitief vonnis in een bodemprocedure).
  • Na een uitspraak in kort geding geldt dat u vier weken de tijd heeft om via een advocaat in hoger beroep te komen (die termijn bedraagt in een bodemprocedure drie maanden).

Brede ondersteuning van uw organisatie

De procesrecht-advocaten van VIOTTA hebben jarenlange (nationale en internationale) proceservaring opgedaan bij verschillende advocatenkantoren en voeren met grote regelmaat kort geding procedures. Zij beschikken over de vereiste deskundigheid en ervaring om u in dergelijke procedures bij te staan. Of u nu advies wenst over de aanvraag van een kort geding, de mogelijkheden tot verweer of het ‘incasseren’ van een vonnis, wij staan voor u klaar.Het maakt daarbij niet uit of u eiser bent of als gedaagde in een kort geding bent (of wordt) betrokken.

Viotta Law - Mergers

Ook hulp na het aanspannen van een kort geding

Als u een advocaat van VIOTTA inschakelt, bent u verzekerd van de bijstand van een deskundige en ervaren procesrecht-advocaat. Niet alleen kan het aanspannen van een kort geding een middel zijn om met spoed uw gelijk te halen. Soms is een kort geding bij uitstek geschikt om een schikking te forceren. Ook als u via een advocaat in hoger beroep wenst te komen van een vonnis in kort geding, staan wij u graag bij.

Advies bij een kort geding? Schakel VIOTTA in

Wilt u een kort geding aanspannen of bent u gedagvaard en zoekt u een ervaren procesrecht-advocaat? Neem dan contact op met VIOTTA. Vanwege onze specifieke deskundigheid en jarenlange ervaring zijn wij bekend met de materie en weten wij hoe we de meest complexe zaken, ook in kort geding, efficiënt moeten aanpakken. En altijd met oog voor de kosten om te voorkomen dat u achteraf voor onplezierige verassingen komt te staan. Neem contact met ons op, we helpen u graag verder.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.