In de medische wereld is het een gangbaar fenomeen, maar daarbuiten wordt het vaak beschouwd als een motie van wantrouwen: het vragen van een ‘second opinion’. Ook in de advocatuur gebeurt het ons inziens te weinig dat cliënten om een second opinion vragen. Ten onrechte. Second opinions op ons eigen werk en dat van onze collega’s in de advocatuur zouden vaker mogen worden gevraagd. Het houdt een ieder scherp en het belang van de cliënt kan er bepaald mee gediend zijn.

Bij een second opinion raadpleegt u een andere dan uw eigen advocaat, nadat uw eigen advocaat uw zaak heeft  geanalyseerd of zelfs al is gaan behandelen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen als u twijfelt over de behandeling van uw zaak, maar ook vanuit de gedachte ‘twee professionals weten meer dan één’. Wil een second opinion nut hebben, dan is het aangewezen die te vragen bij een advocaat van een ander kantoor dan het kantoor van uw eigen advocaat.

Het vragen van een second opinion

Cliënten ervaren het vragen van een second opinion nog wel eens als ongemakkelijk en vrezen dat de relatie met hun advocaat daardoor onder druk komt te staan. Hoewel die vrees op zichzelf begrijpelijk is, is die vaak onterecht. Het raadplegen van een andere advocaat voor een second opinion betekent namelijk niet per definitie het einde van de relatie met uw eigen advocaat. Sterker nog: het is vaak raadzaam om uw eigen advocaat te betrekken bij de keuze om een second opinion te vragen. De ervaring leert dat advocaten een dergelijke keuze eigenlijk alleen maar aanmoedigen. Zij zien die keuze niet als een haarscheur in de relatie, maar juist als een kans om hun eigen advies en strategische keuzes in uw zaak door een collega-professional bevestigd te krijgen.

De advocaat die om een second opinion wordt gevraagd kan zich na zijn of haar bemoeienis weer terugtrekken, zodat uw eigen advocaat de zaak voor u kan blijven behandelen. Ook is denkbaar dat beide advocaten uw zaak in het vervolg gezamenlijk behandelen. Daarbij kan één van de advocaten het voortouw nemen en de andere advocaat als consultatielijn worden gebruikt. Een gezamenlijke behandeling kan soms ook nuttig zijn in een gerechtelijke procedure. De ene advocaat kan over een grotere vakkennis beschikken, terwijl de andere advocaat juist een betere performer is in de rechtszaal. Die combinatie kan uw zaak ten goede komen. Om dubbele kosten te voorkomen, is het belangrijk om vooraf goede werkafspraken te maken.

Zelf moedigen wij cliënten regelmatig aan onze adviezen te laten toetsen door andere advocaten. Dat voorkomt tunnelvisie (de beste advocaten kunnen daar tegenaan lopen) en in veruit de meeste gevallen bevestigt de second opinion van een andere advocaat dat we met onze analyse van de zaak op de goede weg zitten. Zeker bij het nemen van belangrijke afslagen in een dossier, zoals de keuze om wel of niet in hoger beroep te komen, kan het verstandig zijn uw oor eens te luister te leggen bij een andere advocaat. Zijn of haar invalshoek kan soms verhelderend en verfrissend werken. Het is vaak veeleer de ervaring (bijvoorbeeld in een vergelijkbare zaak) en niet zozeer de vakkennis van een second opinion advocaat die net even het verschil kan maken.

Viotta Law - Mergers

Heeft u behoefte aan een second opinion in een juridische kwestie? Contact VIOTTA

Heeft u behoefte aan een second opinion, maar weet u niet goed hoe u dit bespreekbaar maakt met uw eigen advocaat. Neemt u dan gerust contact op met de specialisten van VIOTTA Advocaten. Zelf moedigen wij onze cliënten met regelmaat aan om bij het nemen van belangrijke afslagen een second opinion bij een collega-advocaat te laten vragen. Andersom geven wij ook regelmatig second opinions in zaken die daarom vragen. Voor een vrijblijvend advies kunt u contact opnemen met de advocaten van VIOTTA. Zij helpen u graag verder.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.