Is uw onderneming betrokken bij een geschil? Bij VIOTTA bent u in goede handen. Onze advocaten zijn messcherp en gaan met een kritische blik te werk, zonder de kosten uit het oog te verliezen. Samen met u  kijken we naar een passende strategie en de gewenste oplossing, zodat u er altijd beter uitkomt.

Het belang van een advocaat geschillenbeslechting 

Als uw onderneming is betrokken bij een conflict, dan is dat ontzettend vervelend. Geschillen brengen vaak veel stress en onzekerheid mee. Heeft u te maken met een ongewenst situatie waar u zo goed mogelijk en ook zo snel mogelijk vanaf wilt komen? Neem dan contact met ons op. 

Onze specialisten hebben veel expertise op het gebied van zowel ondernemingsrechtelijke geschillen (‘corporate litigation’) als commerciële geschillen (‘commercial litigation’). Dat geschillen een grensoverschrijdend karakter hebben (of kunnen krijgen), maakt voor ons niet uit. Waar nodig, werken wij samen met (buitenlandse) advocaten uit ons internationale netwerk.

Ons team van ervaren procesrecht-advocaten voert met regelmaat procedures, zowel in eerste aanleg (bij rechtbanken) als in hoger beroep (bij gerechtshoven). Bovendien voeren we geregeld procedures bij de Ondernemingskamer en The Netherlands Commercial Court. Daarnaast zijn we vertrouwd met verschillende arbitrages [WEBLINK maken] (NAI, LCIA, ICSID, UNCITRAL). Ook zogenaamde ‘class actions’, geschillen over bedrijfsfraude, mediation en bindend advies-procedures zijn ons bepaald niet vreemd [WEBLINKS maken].

Zo beslechten wij uw geschil buiten de rechter om

Als het aankomt op geschillenbeslechting, is het niet altijd nodig om naar de rechter te stappen. Zo kunnen partijen hun geschil ook voorleggen aan één of meer arbiters. Partijen kunnen in hun overeenkomst afspreken dat eventuele toekomstige geschillen aan één of meer arbiters worden voorgelegd (en dus niet aan de gewone rechter). Ook kunnen zij dat ‘ad hoc’ afspreken (lees: als een geschil zich eenmaal aandient). Bij arbitrage geven particuliere geschillenbeslechters (vaak professionals, zoals advocaten of accountants) een beslissing over het betreffende geschil, die voor partijen bindend is. Graag adviseren we u over de voor- en nadelen van arbitrage ten opzichte van de gang naar de gewone rechter.

Een ander voorbeeld van alternatieve geschillenbeslechting is mediation. Mediation vindt eveneens plaats buiten de (gewone) rechter om. Een mediator draagt echter niet zozeer een kant-en-klare oplossing aan (in de vorm van een bindende uitspraak), maar beoogt de communicatie tussen de strijdende partijen te verbeteren in een poging partijen aan te zetten tot het zelf aandragen van een oplossing van het geschil. 

Waarom VIOTTA?

VIOTTA is een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in het ondernemingsrecht, fusies en overnames, het contractenrecht en geschillenbeslechting. Onze partners zijn bekend in de advocatuur vanwege hun bijzondere deskundigheid en ervaring. De advocaten van VIOTTA zijn jarenlang experts op het gebied van geschillenbeslechting en procederen voor de meest uiteenlopende (nationale en internationale) partijen. Van individuele ondernemers tot MKB-bedrijven en van start-ups tot beursgenoteerde ondernemingen.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

By VIOTTA.

Recent cases.

By VIOTTA.

Recent Articles.

08 / 12 / 2021

Franchisegevers let op: dit is de manier om procedures te voorkomen

De verplichtingen die een franchisenemer en een franchisegever tegenover elkaar hebben kunnen in vorm van verschillen.

READ ARTICLE
01 / 11 / 2021

NVM vs Funda: Een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer

Recentelijk kwam naar buiten dat de Makelaarsvereniging NVM haar meerderheidsbelang in Funda voorlopig niet kwijt wil. Dit is een schop tegen het zere been van een groep certificaathouders.

READ ARTICLE

This is what we do best.

Expertise.