Certificaat van beslissing: opvragen bij rechtbank

Voor de tenuitvoerlegging van een beslissing gewezen in burgerlijke en handelszaken moet de partij die de beslissing ten uitvoer wil leggen bij de rechtbank die het vonnis heeft gewezen een ‘certificaat betreffende een beslissing in burgerlijke en handelszaken’ opvragen.

Dat certificaat moet (veelal met het vonnis erbij en met inachtneming van een redelijke termijn) worden betekend aan de gedaagde.

Bezwaar tegen tenuitvoerlegging: limitatieve gronden

Een verzoek tot weigering van de tenuitvoerlegging kan worden ingediend bij de rechtbank. De (belangrijkste) gronden waarop een dergelijk verzoek kan worden toegewezen zijn (kort gezegd):

  • kennelijke strijdigheid met de openbare orde van de aangezochte lidstaat;
  • een ontijdige of onzorgvuldige procesinleiding (dagvaarding of verzoek), waardoor de belangen van de verweerder jegens wie verstek is verleend zijn geschaad;
  • onverenigbaarheid met een eerdere beslissing die in een andere lidstaat of in een derde land tussen dezelfde partijen is gegeven in een geschil dat hetzelfde onderwerp betreft en op dezelfde oorzaak berust, mits de eerdere beslissing voldoet aan de voorwaarden voor erkenning in de aangezochte lidstaat; en
  • strijdigheid met (kort gezegd) bevoegdheidsregels als de verweerder een verzekeringnemer, consument of werknemer is.

Waarom VIOTTA?

VIOTTA is een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in de behandeling van complexe incassotrajecten. Als het aankomt op de tenuitvoerlegging van een vreemd vonnis in Nederland, dan staan de incasso-advocaten van VIOTTA u graag met raad en daad bij. Bij VIOTTA hoeft u niet bang te zijn voor onaangename verrassingen. Wij zijn helder in onze communicatie, ook over de kosten.

Advies nodig? Schakel VIOTTA in

Bent u op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in nationale en internationale kapitaalmarkttransacties? Neem dan contact met ons op.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.