De advocaten ondernemingsrecht en decentralized finance bij VIOTTA hebben ruime ervaring met het begeleiden van ondernemingen bij een traditionele beursgang (IPO) en debt capital market transancties, zoals de uitgifte van obligaties (high yield debt of investment grade debt). Indien dergelijke transacties een internationaal karakter hebben, dan werken de advocaten van VIOTTA nauw samen met buitenlandse advocatenkantoren.

Security Token Offering (STO)

Een nieuwe en alternatieve vorm van ophalen van geld door middel van uitgifte van schulden of aandelen (eigen vermogen) is een zogenaamde Security Token Offering (STO). De financiering wordt opgehaald door middel van een voorverkoop van tokens die zijn gecreëerd op een blockchain. Deze tokens kunnen gebaseerd zijn op aandelen, obligaties, een aandeel in een beleggingsfonds, futurecontracten of swapcontracten.

Bekijk hoe VIOTTA u kan helpen.

Neem contact op.

Juridische uitdagingen

  • Kwalificeren Security Tokens als financieel instrument? 
  • Vallen Security Tokens onder de definitie van effect onder de Wft?
  • Onder welke omstandigheden is de uitgifte van een prospectus vereist en zijn de vereisten van de prospectus toepasbaar op de STO? 
  • Hoe lang duurt het voordat een prospectus wordt goedgekeurd en zijn KYC en Anti-witwas AMLD5 regels van toepassing?

De Wft heeft op dit moment geen specifieke regelgeving voor STOs. De AFM neemt een technologisch-neutrale positie in ten opzichte van het reguleren van security tokens. De AFM beoordeelt van geval tot geval of een security tokens kwalificeert als een financieel instrument.

Enkele aspecten van STO in Nederland

  • De uitgegeven tokens die effecten vertegenwoordigen worden uitgegeven door start-ups, MKB, grote ondernemingen en beursgenoteerde ondernemingen. 
  • Directe participatie is mogelijk door middel van inleg van fiat of cryptocurrencies. 
  • Mogelijke vereiste documentatie zijn een prospectus, deponering, en registratie bij de toezichthouder.
  • Rechten van investeerders zijn over het algemeen stemrechten en/of dividenden

Advies nodig over de mogelijkheden voor uw onderneming voor het ophalen van alternatieve financiering door  een Security Token Offering (STO)?
VIOTTA helpt u graag

Het ophalen van financiering via een STO heeft significante verschillen vergeleken met traditionele manieren van geld ophalen en biedt meerdere voordelen, zoals het directe wereldwijde bereik van de digitale distributie van tokens en de snelle doorlooptijd voor het verkrijgen van financiering. Het creëren van een juridisch houdbare brug tussen bezittingen en een distributed ledger technologie op de blockchain vereist de inzet van multidisciplinaire advocaten met specialistische kennis van dit zeer snel ontwikkelende rechtsgebied. Indien u vragen heeft, aarzel niet en neem contact met ons op.

Viotta Law - Dirk de Waard

Dirk de Waard

Advocaat

Viotta Law - Martijn Kesler

Martijn Kesler

Advocaat

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

VIOTTA is een advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam gespecialiseerd in het adviseren op het gebied van ondernemingsrecht, fusies en overnames, contractenrecht en corporate & commercial geschillenbeslechting. Wij adviseren bij transacties en procederen in commerciële geschillen. VIOTTA geeft juridisch advies aan haar cliënten over Nederlandse ondernemingsrechtelijke aangelegenheden, zoals corporate governance, bestuursstructuren, bestuurstaken en -verplichtingen, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden. VIOTTA adviseert kopers, verkopers, management en andere belanghebbenden bij binnenlandse en grensoverschrijdende fusies en overnames (M&A).

Door VIOTTA.

Recente zaken.

Door VIOTTA.

Recente Artikelen.

16 / 08 / 2022

Tokens en het Nederlandse recht

Toepassing van de blockchain technologie roept naar Nederlands recht verschillende vragen op. Wat zijn tokens? Zijn tokens geld? Als tokens geen geld zijn, worden deze tokens dan beschouwd als goederen?

BEKIJK ARTIKEL

Dit is waar we het beste in zijn.

Expertise.