In principe kan een buitenlands vonnis niet zonder meer in Nederland ten uitvoer worden gelegd. Om daartoe over te gaan, moet het vonnis een zogenaamde ‘executoriale titel’ verkrijgen.

Om het buitenlandse vonnis een executoriale titel te geven, moet u eerst naar de Nederlandse rechter. Een dergelijke procedure wordt ook wel aangeduid met de term ‘exequaturprocedure’.

Als tussen Nederland en het land waarin het vonnis is gewezen een verdrag is gesloten, dan worden vonnissen uit dat land automatisch in Nederland erkend.

De exequaturprocedure

Om een exequaturprocedure in Nederland op te starten, moet een (Nederlandse) advocaat een verzoekschrift indienen bij de Nederlandse rechter. De rechtbank toetst in deze exequaturprocedure het buitenlandse vonnis op een aantal algemene rechtsbeginselen en roept de verliezende partij op om te worden gehoord.

Aangezien de rechtbank het vonnis slechts op hoofdlijnen toetst, is een exequaturprocedure doorgaans geen tijdrovende procedure. De wet bepaalt dat de rechtbank het verlof voor de tenuitvoerlegging van het buitenlandse vonnis “met bekwame spoed” moet verstrekken.

Pas na het verlof kan het buitenlandse vonnis in Nederland ten uitvoer worden gelegd.

Bekijk hoe VIOTTA u kan helpen.

Neem contact op.

De Europese Executoriale Titel (EET) als vervanger van de exequaturprocedure

De EET-verordening biedt de mogelijkheid aan EU-lidstaten om een buitenlands vonnis alvast te waarmerken. Een EET-gewaarmerkt vonnis kan in alle lidstaten van de Europese Unie ten uitvoer worden gelegd.

Het opstarten van een exequaturprocedure is in dat geval niet meer nodig. De rechter verstrekt een EET-waarmerk uitsluitend op verzoek van de eiser. Hij bepaalt eerst aan de hand van de EET-verordering of de beslissing voor waarmerking als EET-vonnis in aanmerking komt. Daarbij kijkt de rechtbank naar de wijze waarop de dagvaarding is betekend.

Als de procedure aan alle criteria voldoet, kan een EET-gewaarmerkt vonnis worden gewezen en in alle EU-lidstaten ten uitvoer worden gelegd.

Europese Betalingsbevelprocedure (EBB)

De Europese betalingsbevelprocedure is een effectieve procedure. Deze procedure maakt het instellen van internationale vorderingen eenvoudig via een uniforme procedure op basis van formulieren. Omdat het een standaardprocedure is, is het een relatief eenvoudige procedure die in alle landen hetzelfde werkt.

Een advocaat kan de Nederlandse rechter verzoeken om een EEB. Voorwaarde voor de toewijzing van een dergelijk verzoek is dat de vordering waarop het verzoek betrekking heeft een onbetwiste en opeisbare geldvordering betreft.

Als de vordering door de schuldenaar wordt betwist en/of de vordering op het moment van indiening van het verzoek nog niet opeisbaar is, dan wijst de rechtbank het EEB-verzoek dus af. Op dat moment kan overigens altijd nog een normale incassoprocedure worden opgestart.

Het incasseren van buitenlandse vonnissen in Nederland

De te volgen route voor het incasseren van een buitenlands vonnis in Nederland is afhankelijk van het land waarin het buitenlandse vonnis is gewezen. Een vonnis uit één van de EU-lidstaten is relatief eenvoudig in Nederland ten uitvoer te leggen.

Als het vonnis buiten een EU-lidstaat is gewezen, zal in principe een exequaturprocedure moeten worden opgestart.

De advocaten van VIOTTA zijn gespecialiseerd in de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in Nederland. Bij VIOTTA hoeft u niet bang te zijn voor onaangename verrassingen. Wij zijn helder in onze communicatie, ook over de kosten.

Het incasseren van buitenlandse vonnissen in Nederland

De te volgen route voor het incasseren van een buitenlands vonnis in Nederland is afhankelijk van het land waarin het buitenlandse vonnis is gewezen. Een vonnis uit één van de EU-lidstaten is relatief eenvoudig in Nederland ten uitvoer te leggen.

Als het vonnis buiten een EU-lidstaat is gewezen, zal in principe een exequaturprocedure moeten worden opgestart.

De advocaten van VIOTTA zijn gespecialiseerd in de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in Nederland. Bij VIOTTA hoeft u niet bang te zijn voor onaangename verrassingen. Wij zijn helder in onze communicatie, ook over de kosten.

Viotta Law - Arnoud Fioole

Arnoud Fioole

Advocaat

Viotta Law - Martijn Kesler

Martijn Kesler

Advocaat

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

VIOTTA is een advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam gespecialiseerd in het adviseren op het gebied van ondernemingsrecht, fusies en overnames, contractenrecht en corporate & commercial geschillenbeslechting. Wij adviseren bij transacties en procederen in commerciële geschillen. VIOTTA geeft juridisch advies aan haar cliënten over Nederlandse ondernemingsrechtelijke aangelegenheden, zoals corporate governance, bestuursstructuren, bestuurstaken en -verplichtingen, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden. VIOTTA adviseert kopers, verkopers, management en andere belanghebbenden bij binnenlandse en grensoverschrijdende fusies en overnames (M&A).

Door VIOTTA.

Recente zaken.

Dit is waar we het beste in zijn.

Expertise.