Kenmerkend bij ondernemingen is het spanningsveld tussen de aandeelhouders en het bestuur. De aandeelhouders hebben zeggenschap en controleren het bestuur door verkregen inlichtingen. Daarnaast zijn de aandeelhouders economisch gerechtigden tot de winsten van de onderneming. Het bestuur bepaalt de strategie van de vennootschap, en handelt hierbij autonoom. Het komt voor dat aandeelhouders het niet eens zijn met het door het bestuur gevoerde (dividend)beleid. De frictie die dan ontstaat, kan in bepaalde gevallen uitmonden in een aansprakelijkstelling van het bestuur.

Het bestuur is geen speelbal van de aandeelhouders

Enerzijds bestaat er begrip voor het bestuur dat luistert naar de aandeelhouders. Aan de andere kant mag het bestuur zich niet (slechts) laten leiden door het belang van de aandeelhouders. Daar kan een spanningsveld ontstaan. Het bestuur neemt (ondernemers)risico’s. Als er twijfel bestaat over het gevoerde bestuur, dienen de aandeelhouders in de AvA af te zien van het verlenen van decharge. Indien het bestuur onverantwoorde risico’s neemt, behouden de aandeelhouders zo het recht voor om het bestuur in een later stadium aansprakelijk te stellen.

Een hoge drempel voor bestuurdersaansprakelijkheid

Om het bestuur met succes aansprakelijk te stellen, dient er sprake te zijn van onbehoorlijk bestuur ter zake waarvan het bestuur een ernstig verwijt kan worden gemaakt. De drempel voor bestuurdersaansprakelijkheid is daarmee bewust hoog. Het bestuur moet zich niet geremd voelen in het bepalen en uitvoeren van de strategie van de vennootschap. Ook als dit gepaard gaat met het nemen van risico’s. Wie als aandeelhouder het bestuur van de vennootschap aansprakelijk wil stellen, moet derhalve goed beslagen ten ijs komen.

Advocaat bestuurdersaansprakelijkheid nodig? Schakel VIOTTA in.

Bent u in conflict met het bestuur en overweegt u het bestuur aansprakelijk te stellen: laat u dan adviseren door de specialisten van VIOTTA Advocaten. Wij staan met regelmaat bestuurders en aandeelhouders bij in zowel nationale als internationale procedures. Dankzij onze specifieke deskundigheid en jarenlange ervaring op het gebied van (adviseren en procederen over) bestuurdersaansprakelijkheid, is VIOTTA bij uitstek in staat u bij te staan. Neem voor vragen of een vrijblijvend advies contact op met de advocaten van VIOTTA. Zij helpen u graag verder.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.