Category:

De (loze) beloftes voorafgaand aan het ontwikkelen van een ERP systeem

In de onderhandelingsfase stemmen partijen vaak de prijs en doorlooptijd af tot het moment dat het IT project “GO Live” wordt gegeven. Vaak deelt de IT ontwikkelaar als opdrachtnemer het IT project op in verschillende fasen. De ondernemer als opdrachtgever dient per fase goedkeuring te geven. Soms wordt een IT project vooraf getoetst via een FIT GAP Analyse. Gedurende deze analyse worden de bedrijfsprocessen tegen het licht gehouden, om vooraf alvast bepaalde obstakels te signaleren.

Vooraf een rooskleurig beeld, terwijl u achteraf met hoge kosten wordt opgescheept

Het komt vaak voor dat de IT ontwikkelaar een te rooskleurig beeld schept. Dit wordt echter pas duidelijk nadat partijen al zijn begonnen met het ontwikkelen en implementeren. Beetje bij beetje wordt het budget verhoogd om de softwaretoepassing alsnog geschikt te laten zijn. Maar eigenlijk had dit maatwerk vooraf al gesignaleerd moeten worden, met als consequentie dat het vooraf afgesproken budget plotseling ruimschoots overschreden wordt. En als over de oplopende kosten geklaagd wordt, dreigt de ontwikkelaar met opschorting van haar werkzaamheden. Dit kwalificeert men als ‘escallation of commitment’ en komt zeker niet zelden voor.

De IT ontwikkelaar mag niet zo maar tot opschorting over gaan

Bovenstaande problemen deden zich ook voor in onderhavige zaak. Kabel-Zaandam verstrekte de opdracht aan Columbus om een ERP systeem te bouwen. De project overeenkomst beschreef vervolgens haarfijn in welke fase het project zou worden opgedeeld en uiteindelijk werd opgeleverd (de “GO Live”). Al snel liepen de facturen van Colombus hoog op, waarna Columbus haar werkzaamheden opschortte: een procedure bij de rechtbank als direct gevolg.

Het Hof: sprake van een tekortkoming en schade moet worden vergoed

Het Hof oordeelde dat Kabel-Zaandam tijdens de ontwikkeling en implementatie van het ERP systeem voldoende had geklaagd over de insteek en voortgang van het project. Door deze klachten kon Columbus zich niet zo maar op opschorting beroepen, mocht er inderdaad sprake zijn van een tekortkoming. Deze tekortkomingen werden door Kabel-Zaandam met behulp van een deskundige onderbouwd, waaronder (onder meer): 

  • er is geen werkende programmatuur; 
  • Columbus was afgeweken van haar eigen werkplan; 
  • projectverslagen ontbreken; 
  • het werkplan was van meet af aan onhaalbaar en onlogisch samengesteld.

Het Hof concludeert dat deze tekortkomingen voldoende zijn om tot ontbinding van de overeenkomst over te kunnen gaan, op basis waarvan Columbus de schade van Kabel-Zaandam diende te vergoeden.

De normen die een IT ontwikkelaar in acht dient te nemen

Uit het arrest van het Hof blijkt dat een IT ontwikkelaar moet handelen als een redelijk handelend en redelijk bekwaam automatiseerder. Doet zij dat niet, dan kan zij aansprakelijk worden gehouden voor vergoeding van de schade.

 Neem contact op met VIOTTA

Verkeert u in een situatie waar u merkt dat het IT project mislukt en u met hoge kosten achterblijft? Of dat u vooraf een rooskleuriger beeld kreeg geschetst dan achteraf is gebleken? De advocaten van VIOTTA kijken en denken graag met u mee. Als doorgewinterde procesadvocaten kunnen zij iedere zaak zeer efficiënt aanpakken en houden daarbij altijd de kosten in het oog. Neem gerust contact op met Dirk de Waard om uw zaak te bespreken.

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.