Viotta Law - Dirk de Waard

Dirk is afgestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (LLB, LLM) en aan de Cornell Law School (LLM) waar hij zich specialiseerde in Corporate, Finance en Securities law. Dirk startte in 2014 als advocaat bij DeWaardSinke Advocaten en is sinds oktober 2018 een van de founding partners bij VIOTTA Advocaten.

Expertise.

Dirk is gespecialiseerd in ondernemingsrecht; advisering over ondernemingsrechtelijke vraagstukken, fusies en overnames, joint ventures, investeringen (private equity en venture capital), commerciële contracten en startende ondernemingen. Het grootste deel van zijn praktijk bestaat uit advisering in de handelsrechtpraktijk en fusies & overnames. Dirk adviseert middelgrote en grote ondernemingen, maar ook investeerders en start-ups.

Vorige posities.

  • Dirk was bestuurslid van de Anglo-Dutch Exchange 2016; en
  • bestuurslid en voorzitter van het bestuur van de Jonge Balie Amsterdam van 2016 tot 2018.

Dirk de Waard.

Recente zaken.

Dirk de Waard.

Artikelen.

11 / 05 / 2022

De voor- en nadelen van een converteerbare leningsovereenkomst (CLA)

In Nederland wordt deze vorm van financiering steeds populairder, met name onder startups. Maar wat maakt deze vorm van financiering zo populair? En welke nadelen kleven er aan? In dit artikel zet advocaat ondernemingsrecht Dirk de Waard de belangrijkste voor- en nadelen van de converteerbare lening voor een oprichter (founder) en de investeerder uiteen.

BEKIJK ARTIKEL
19 / 04 / 2022

Vendor loan: een veelgebruikte financieringsstructuur bij overnames

Bij de overname van een onderneming wordt in bijna de helft van de gevallen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘vendor loans’ ten behoeve van ongeveer 20% van de koopprijs. Kortom, vendor loans zijn niet meer weg te denken in overnamepraktijk. In dit artikel gaat advocaat fusies en overnames Dirk de Waard in op wat vendor loans zijn, waarom ze gebruikt worden en welke risico’s eraan verbonden zijn.

BEKIJK ARTIKEL
05 / 04 / 2022

Verschil tussen de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap

Zowel de besloten vennootschap (BV) en de naamloze vennootschap (NV) zijn rechtspersonen met beperkte aansprakelijkheid. Ondanks dat beide ondernemingsvormen in veel opzichten op elkaar lijken, zijn ze verschillend.

BEKIJK ARTIKEL
05 / 04 / 2022

One-tier board of two-tier board: een uitleg van beide bestuursmodellen

Met de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen is er ook een wettelijke grondslag voor verenigingen en stichtingen voor het instellen van een one-tier of two-tier board.

BEKIJK ARTIKEL
29 / 03 / 2022

Wet Aanpassing Fiscale Regeling Aandelenoptierechten

Advocaat ondernemingsrecht Dirk de Waard bespreekt in dit artikel de huidige regeling in Nederland en de Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten, die Nederlandse startups aantrekkelijker probeert te maken voor talentvolle werknemers. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt met de regelgeving in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

BEKIJK ARTIKEL
10 / 01 / 2022

Fout van 5 miljoen bij PICNIC door Stock Appreciation Rights (SARs)

Het financieele dagblad maakt melding van een enorme rekenblunder ofwel een ‘material misstatement’ in de jaarrekening van Picnic van 5 miljoen.

BEKIJK ARTIKEL
05 / 01 / 2022

De koopprijsaanpassingen bij bedrijfsovernames

In de meeste transacties wordt de koopprijs gebaseerd op de waarde van de onderneming op de dag waarop de aandelen of activa/passiva door verkoper aan koper worden geleverd. Deze waarde kan worden afgeleid uit de financiële stukken van de onderneming op diezelfde overdrachtsdatum.

BEKIJK ARTIKEL
05 / 01 / 2022

De verschillende fases van een SPAC

Om investeerders te overtuigen hun vermogen aan de SPAC toe te vertrouwen, is het belangrijk dat de sponsors (het management) een goede reputatie en een sterk profiel hebben en een duidelijke strategie uitdragen. De sponsors zullen na de IPO van de SPAC met het opgebrachte geld een business combination tot stand moeten brengen.

BEKIJK ARTIKEL
15 / 11 / 2021

Stock Appreciation Rights: alternatieve beloning voor werknemers

Met SAR ontvangt de werknemer geen aandelen, maar een vordering op de waardeontwikkeling van een aandeel in een onderneming. Bij de toekenning van SARs worden de aandelen gewaardeerd op een bepaald moment aan de hand van een contractueel vastgelegde methode

BEKIJK ARTIKEL
15 / 11 / 2021

Alternatieve en eenvoudige financieringsinstrumenten voor early stage investeringen

Een alternatief voor de converteerbare leningsovereenkomst zijn de uit Amerika afkomstige SAFE (Simple Agreement for Future Equity) en KISS (Keep it Simple Security). De Nederlandse variant is de EPOS (Easy Pre-payment on Shares).

BEKIJK ARTIKEL