Het doel van een dwangsom is het verbinden van een financiële prikkel aan een bepaalde inspanning. Deze ‘inspanning’ kan zowel een doen zijn als ook een nalaten. In een Kort Geding procedure wordt vaak een gebod (doen) of verbod (nalaten) gevorderd. Daaraan koppelt de voorzieningenrechter op verzoek van de eisende partij bij vonnis een last onder dwangsom. Deze last onder dwangsom kan bestaan uit het betalen van een bedrag per overtreden of voor een bepaalde duur dat een overtreding wordt begaan. Op die manier kan worden verzekerd dat de veroordeling in een vonnis ook daadwerkelijk wordt nagekomen.

De strekking van een last onder dwangsom in een kort geding procedure

Een last onder dwangsom heeft de volgende kenmerken:

  • U heeft een advocaat nodig voor het instellen van een dwangsom en een deurwaarder voor het invorderen van een dwangsom;
  • Een last onder dwangsom wijst een rechter uitsluitend toe op verzoek;
  • De verjaringstermijn van een verbeurde dwangsom is kort: een dwangsom verjaart al na verloop van zes maanden; en
  • De (korte) verjaringstermijn van een verbeurde dwangsom kan door zogenaamde ‘stuiting’ worden verlengd.

VIOTTA ondersteunt uw onderneming bij het instellen en vorderen van een dwangsom

De procesrecht-advocaten van VIOTTA hebben veel ervaring met procederen, zowel in een nationale als internationale context. Zij kennen de kneepjes van het vak en weten als geen ander hoe een last onder dwangsom moet worden ingesteld en hoe eenmaal verbeurde dwangsommen moeten worden gevorderd. VIOTTA werkt daarbij nauw samen met verschillende deurwaarders in Nederland. En als dwangsommen in het buitenland moeten worden geïnd, dan weet VIOTTA zich verzekerd van de expertise van collega-advocaten uit haar internationale netwerk.

Viotta Law - Mergers

Ook hulp na het toewijzen van een last onder dwangsom

Als u een advocaat van VIOTTA inschakelt, bent u verzekerd van deskundige juridische begeleiding. Samen met VIOTTA bepaalt u of het al dan niet vorderen van een last onder dwangsom via, bijvoorbeeld, een Kort Geding procedure een verstandige keuze is. Verbeurt uw wederpartij dwangsommen? Dan kan VIOTTA u assisteren met het innen daarvan.

Advies bij dwangsommen? Schakel VIOTTA in

Zoekt u informatie over het instellen van een last onder dwangsom of het invorderen van dwangsommen? Neem dan contact op met de procesrecht-advocaten van VIOTTA. Dankzij onze specifieke deskundigheid en jarenlange ervaring weten wij precies hoe wij de meest complexe zaken in uw voordeel kunnen oplossen.  En altijd met oog voor de kosten om te voorkomen dat u achteraf voor onplezierige verassingen komt te staan. Neem contact met ons op, we helpen u graag verder.

Wil je in contact komen met VIOTTA?

Contact VIOTTA.

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.