In sommige gevallen kent een overname een vervelende nasleep. Zo ook bij de overname van  130 Emté supermarkten (hierna: Food Retail) van Sligro Food Group (hierna: SFG) door Jumbo en Coop. Laatstgenoemden hadden hiertoe een joint venture, J&C Acquisition Holding B.V. (hierna: J&C), als koopvehikel (bidco) opgericht. J&C stelde dat SFG garanties uit de koopovereenkomst (de Share Purchase Agreement of SPA) had geschonden. Daarnaast zou SFG haar onjuist hebben geïnformeerd over de financiële situatie voorafgaand aan de verkoop. Als gevolg daarvan claimde J&C €83 miljoen schadevergoeding. In haar vonnis wees de Rechtbank Amsterdam de claim van J&C af. Advocaat ondernemingsrecht Martijn Kesler licht toe.

Due diligence onderzoek koper om vooraf zoveel mogelijk overnamerisico’s in kaart te brengen

Bij een overname proberen partijen de risico’s vooraf zoveel mogelijk in kaart te brengen. De risico’s kunnen in kaart worden gebracht door het stellen van directe vragen of door het (doen) verrichten van een due diligence onderzoek. 

De risico’s die uit zo’n boekenonderzoek naar voren komen zijn doorgaans bepalend voor de onderhandelingen. De verkoper beoogt uiteraard een zo hoog mogelijke verkoopprijs te realiseren en wil na de verkoop geen gedoe meer, terwijl de koper een zo laag mogelijke koopprijs nastreeft en niet naderhand wil worden geconfronteerd met aansprakelijkheden. Partijen kunnen deze risico’s ‘wegschrijven’ door het opnemen van garanties en vrijwaringen.

De mededelingsplicht van een verkoper

Het komt meer dan eens voor dat sprake is van een ‘miskoop’, bijvoorbeeld omdat de verkoper vooraf niet alle wezenlijke informatie deelde terwijl dat wel had gemoeten. De verkoper kan zijn mededelingsplicht (of inlichtingenplicht) op dat moment hebben veronachtzaamd. Ook is het mogelijk dat de verkoper bepaalde garanties of vrijwaringen heeft geschonden.

Ontbinding of vernietiging van een koopovereenkomst bij verborgen gebreken

Als verkoper kunt u op uw beurt worden geconfronteerd met een koper die achteraf klaagt over gebreken die zich naderhand openbaren. Soms probeert een koper de koopovereenkomst (een ‘Share Purchase Agreement’ of ‘SPA’) dan te ontbinden of te vernietigen wegens dwaling. 

Daarnaast kan de koper schadevergoeding vorderen. Een dergelijke vordering maak minder kans als de koper beter had kunnen weten vanwege de begeleiding die hij had of de vragen die hij stelde en daarom zijn ‘onderzoeksplicht’ heeft geschonden.

Uitleg van bepalingen in een overnamecontract: voer voor geschillen

Als partijen eenmaal een overeenkomst hebben gesloten kan achteraf discussie ontstaan op welke wijze bepalingen in het overnamecontract moeten worden uitgelegd. Zo kan een geschil ontstaan over de vraag of voldaan is aan de vereisten voor een nabetaling op de koopprijs (een zogenaamde ‘earn-out’) of over concurrerende activiteiten die zich naderhand openbaren. Daarnaast is de vraag of een garantie is geschonden voor geschillen. Zo ook in het geschil tussen J&L en SFG.

Wat was er in geschil tussen Sligro en Jumbo?

In het geschil tussen J&L en SFG oordeelde de Rechtbank dat van de door J&SL gesuggereerde wanprestatie niet was gebleken. In dit verband achtte de Rechtbank van belang dat SFG nooit de garantie had gegeven dat ook J&C een brutowinstmarge van 24% zou kunnen behalen met Food Retail. Haar oordeel spitste zich zodoende toe op de (on)juistheid van de door SFG verstrekte cijfers.

Het oordeel van de Rechtbank in het geschil tussen J&L en SFG

Aan de omstandigheid dat Food Retail kennelijk niet in staat bleek om de brutowinstmarges zoals gepresenteerd door SFG te behalen, kon volgens de Rechtbank niet de conclusie worden verbonden dat de desbetreffende cijfers geen juist beeld gaven. Daarbij was van belang, aldus de Rechtbank, dat J&L erop bedacht had moeten zijn dat een ‘carve out’ van Food Retail uit het Sligro-concern gevolgen kon hebben voor de winstgevendheid van Food Retail. Zo kon bijvoorbeeld geen gebruik meer worden gemaakt van synergievoordelen na deze ‘carve out’. 

Bovendien vroeg de Rechtbank zich af in hoeverre je mocht verwachten dat Food Retail zeer winstgevend zou zijn op het moment dat Food Retail van de hand werd gedaan. Indien de winsten namelijk hoog zouden zijn geweest, zou het bedrijfsonderdeel ook niet door Jumbo zijn verkocht. De Rechtbank wees derhalve alle vorderingen van Jumbo en Coop af.

 VIOTTA ondersteunt bij overnamegeschillen

In alle gevallen waarin u bij een overname een nare bijsmaak overhoudt aan een contract waar ooit de champagne voor ontkurkt werd, staan de ervaren specialisten van VIOTTA Advocaten voor u klaar. Vrijwel dagelijks begeleiden wij zowel kopers als verkopers bij overnamegeschillen. Van de overname van een ‘scale-up’ of een middelgroot familiebedrijf tot de overname van een internationaal opererend concern door een strateeg of een private equity firm. VIOTTA assisteert cliënten bij het voorkomen en voeren van procedures over bedrijfsovernames, zowel bij de gewone rechter als in arbitrageprocedures. Heeft u vragen of behoefte aan een vrijblijvend advies, neem dan contact op met Arnoud Fioole en Martijn Kesler. Zij helpen u graag verder.

Viotta Law - Martijn Kesler

Martijn Kesler

Advocaat

Indien u een legal opinion naar Nederlands recht nodig heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze legal opinion expert Martijn Kesler at martijn.kesler@viottalaw.com

Door VIOTTA.

Recente zaken.