Category:

Voor het aantrekken van durfkapitaal wordt doorgaans gebruik gemaakt van converteerbare leningen in plaats van een traditionele aandelenemissie. Uitgangspunt is dat de leensom op een later moment – het conversiemoment of trigger moment – kan worden geconverteerd in aandelen. De voorwaarden waaronder een converteerbare lening door een investeerder wordt verstrekt, worden vastgelegd in een converteerbare leningsovereenkomst of Convertible Loan Agreement (CLA).

In Nederland wordt deze vorm van financiering steeds populairder, met name onder startups. Maar wat maakt deze vorm van financiering zo populair? En welke nadelen kleven er aan? In dit artikel zet advocaat ondernemingsrecht Dirk de Waard de belangrijkste voor- en nadelen van de converteerbare lening voor een oprichter (founder) en de investeerder uiteen.

De voordelen voor de founder

 • Geen verlies van zeggenschap. Met een converteerbare lening worden de aandelen pas op een later moment – bij het conversiemoment of trigger moment – overgedragen. De founders behouden tot dat moment de volledige zeggenschap in de onderneming.
 • Geen waardering. Met een converteerbare lening wordt de waardering van de prijs van de aandelen uitgesteld. Voor veel startups in een beginfase kan dit een uitkomst zijn. In deze fase is het immers vaak lastig om de prijs van de aandelen te waarderen.
 • Lage transactiekosten. Het opstellen van een converteerbare leningsovereenkomst is een eenvoudig proces en goedkoper dan een uitgifte van aandelen bij een notaris.
 • Relatief eenvoudig en snel. Een converteerbare leningsovereenkomst vereist geen onderhandelingen over aandeelhoudersrechten en behoeft geen notariële verhandelingen.
 • Aflossingsvrije periode. Doorgaans bevat een CLA een aflossingsvrije periode voor de onderneming tussen de twee en vijf jaar. Gedurende die periode hoeft de onderneming niet op de lening af te lossen. Dit geeft de onderneming meer financiële ruimte.

Enkele nadelen voor de founder: voordelen voor de investeerder

 • Korting. De investeerder zal in de regel een korting afdwingen op de waardering van de aandelen op het conversiemoment of trigger moment. Dit is te billijken door het feit dat de investeerder risico neemt en zijn vertrouwen uitspreekt in de oprichters door op een vroeg moment een risicovolle investering te doen in de onderneming.
 • Valuation cap. De valuation cap is uitsluitend in het voordeel van de investeerder. Een valuation cap is de maximale waardering waartegen de leninggever kan converteren. Dit kan ertoe leiden dat de founders meer verwateren dan aanvankelijk beoogd.

Overige voordelen voor de investeerder

 • Fiscale voordelen. Indien de investeerder een deel van de lening moet afschrijven, kan dit worden gecompenseerd door de afschrijvingen fiscaal af te trekken.
 • Voorrang op aandeelhouders bij faillissement. Tot aan het moment van conversie is de investeerder bovendien een ‘gewone’ crediteur, die vóór aandeelhouders aan bod komt in geval van een faillissement.

Enkele nadelen voor de investeerder 

 • Beperkte rechten. Tot het moment van conversie, geniet de investeerder beperkte rechten. De investeerder heeft pas zeggenschap nadat de lening is geconverteerd in aandelen. Het is de angel investors echter vaak niet te doen om zeggenschap.
 • Geen zekerheden. In de CLA wordt veelal geen zekerheid voor de terugbetaling van de lening opgenomen. En is anders gezegd sprake van een achtergestelde lening. Dit risico aan de zijde van de investeerder is echter reeds verdisconteerd in de korting en/of de valuation cap.

Hulp bij een converteerbare leningsovereenkomst? Schakel VIOTTA in

Voorafgaande aan het sluiten van een converteerbare leningsovereenkomst is het van belang om onderzoek te doen naar de voor- en nadelen. Bent u op zoek naar financiering en overweegt u een converteerbare leningsovereenkomst aan te gaan? Of bent u benieuwd naar de beste manier om te investeren in een onderneming? Neem vrijblijvend contact op met Dirk de Waard.

By VIOTTA.

Recent cases.

This is what we do best.

Expertise.