Legal Opinions spelen een belangrijke rol in de Nederlandse rechtspraktijk, met name in de internationale transactie- en financieringspraktijken.

Toch weet de gemiddelde advocaat niet veel over deze Legal Opinions, noch over hun achtergronden, opzet, reikwijdte en beperkingen. Dit heeft te maken met het feit dat ze uitsluitend worden opgesteld en onderhandeld door specifieke afdelingen van grote of gespecialiseerde kantoren. Hierdoor vindt de opiniepraktijk in een bepaald isolement plaats.

Vertrouw op de Legal Opinion

Legal Opinions zijn bijna altijd in het Engels en hebben vaak de vorm van een brief aan de belegger. In de preambule daarvan staat vermeld op basis van welke wetten het advies is opgesteld. Hier wordt bijvoorbeeld ook in genoemd of het uitsluitend is gebaseerd op jurisprudentie van de Hoge Raad. Aan het einde van de brief vindt u meestal expliciete bewoordingen over wie wel en vooral niet op de Opinie kan vertrouwen.

Omdat de kern van het oordeel eigenlijk altijd positieve uitspraken bevat, vinden de nuance en toelichting plaats in twee afzonderlijke delen van het oordeel. Dit worden de zogenaamde aannames en kwalificaties genoemd. De aannames bevatten vaak feitelijke vermoedens waarop het oordeel is gebaseerd. De kwalificaties bevatten de uitleg van de rechtsgebieden die nodig zijn om het oordeel in het juiste perspectief te plaatsen.

Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op de verwijzing naar civielrechtelijke en vennootschapsrechtelijke regelingen, goederenrechtelijke bepalingen, insolventieregelingen en direct van toepassing zijnde EU-wetgeving. In feite een volledig geactualiseerde en zorgvuldig gecomprimeerde beschrijving van de onderdelen van ons Nederlands recht die het belangrijkst zijn voor de belegger.

Viotta Law - Arnoud Fioole

Arnoud Fioole

Advocaat

Indien u een legal opinion naar Nederlands recht nodig heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze legal opinion expert Arnoud Fioole at arnoud.fioole@viottalaw.com

Door VIOTTA.

Recente zaken.